mikken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mikken (ww) :
richten, aanleggen
mikken (ww) :
streven, ambiëren
mikken (ww) :
gooien, smijten
mikken (ww) :
ramen, schatten

als synoniem van een ander trefwoord:

gooien (ww) :
slingeren, smakken, werpen, storten, flikkeren, kegelen, donderen, smijten, mikken, kieperen, kwakken, sodemieteren, lazeren, keilen, mieteren, duvelen
schatten (ww) :
koersen, ramen, waarderen, overzien, taxeren, mikken, evalueren, rooien, begroten, beramen, estimeren, censeren
ramen (ww) :
berekenen, koersen, waarderen, schatten, taxeren, mikken, gissen, rooien, begroten
richten (ww) :
aanleggen, munten, mikken, aansturen
streven (ww) :
proberen, mikken, zich beijveren
aanleggen (ww) :
richten, mikken

woordverbanden van ‘mikken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets in eene bepaalde richting, met het oog op een zeker doel, plaatsen of houden. Aanleggen is iets in eene bepaalde stelling brengen, zoodat het op het doel gericht is, terwijl mikken de werking van het oog bij het aanleggen aanduidt. De militaire termen zijn richten en aanleggen: eene batterij op een dorp richten. Het geweer aanleggen. Hij mikte, doch miste.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c