taxeren

als woordenboektrefwoord:

taxeren:
(getaxeerd), schatten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

taxeren (ww) :
afwegen, ramen, waarderen, schatten, inschatten, begroten
taxeren (ww) :
belasten, aanslaan

als synoniem van een ander trefwoord:

bekijken (ww) :
overwegen, opnemen, doorlezen, bestuderen, aanzien, inspecteren, beschouwen, aankijken, onderzoeken, zien, aanschouwen, waarnemen, inschatten, kijken naar, taxeren, bezichtigen, observeren, bezien, overdenken, gadeslaan, beloeren, doorbladeren, een blik werpen op, doorkijken
schatten (ww) :
koersen, ramen, waarderen, overzien, taxeren, mikken, evalueren, rooien, begroten, beramen, estimeren, censeren
beoordelen (ww) :
toetsen, bevinden, ramen, overzien, schatten, inschatten, afmeten, taxeren, bezien
ramen (ww) :
berekenen, koersen, waarderen, schatten, taxeren, mikken, gissen, rooien, begroten
evalueren (ww) :
vaststellen, koersen, ramen, schatten, keuren, taxeren, begroten
waarderen (ww) :
ramen, schatten, inschatten, taxeren, evalueren, begroten
inschatten (ww) :
beoordelen, ramen, schatten, taxeren, peilen
aanslaan (ww) :
waarderen, schatten, inschatten, taxeren
prijzen (ww) :
waarderen, keuren, taxeren

woordverbanden van ‘taxeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

taxeren
calculeren

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c