taxeren

als woordenboektrefwoord:

taxeren:
(getaxeerd), schatten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

taxeren (ww) :
afwegen, begroten, inschatten, ramen, schatten, waarderen
taxeren (ww) :
aanslaan, belasten

als synoniem van een ander trefwoord:

bekijken (ww) :
aankijken, aanschouwen, aanzien, beloeren, beschouwen, bestuderen, bezichtigen, bezien, doorbladeren, doorkijken, doorlezen, een blik werpen op, gadeslaan, inschatten, inspecteren, kijken naar, observeren, onderzoeken, opnemen, overdenken, overwegen, taxeren, waarnemen, zien
schatten (ww) :
begroten, beramen, censeren, estimeren, evalueren, koersen, mikken, overzien, ramen, rooien, taxeren, waarderen
beoordelen (ww) :
afmeten, bevinden, bezien, inschatten, overzien, ramen, schatten, taxeren, toetsen
ramen (ww) :
begroten, berekenen, gissen, koersen, mikken, rooien, schatten, taxeren, waarderen
evalueren (ww) :
begroten, keuren, koersen, ramen, schatten, taxeren, vaststellen
waarderen (ww) :
begroten, evalueren, inschatten, ramen, schatten, taxeren
inschatten (ww) :
beoordelen, peilen, ramen, schatten, taxeren
aanslaan (ww) :
inschatten, schatten, taxeren, waarderen
prijzen (ww) :
keuren, taxeren, waarderen

woordverbanden van ‘taxeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

taxeren
calculeren

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c