bestuderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bestuderen (ww) :
analyseren, bekijken, beoefenen, doorlichten, exploreren, instuderen, leren, onder de loep nemen, onderzoeken, ontleden, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, studeren, uitpluizen, verkennen

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
analyseren, bekijken, beproeven, beschouwen, bestuderen, bezien, examineren, exploreren, inkijken, inspecteren, inzien, keuren, nagaan, napluizen, naspeuren, nasporen, navorsen, nazien, onder de loep nemen, ontleden, ontrafelen, peilen, te weten komen, testen, toetsen, traceren, uitpluizen, uitvinden, uitvissen, uitvorsen, uitzoeken, verkennen
bekijken (ww) :
aankijken, aanschouwen, aanzien, beloeren, beschouwen, bestuderen, bezichtigen, bezien, doorbladeren, doorkijken, doorlezen, een blik werpen op, gadeslaan, inschatten, inspecteren, kijken naar, observeren, onderzoeken, opnemen, overdenken, overwegen, taxeren, waarnemen, zien
opnemen (ww) :
bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
leren (ww) :
bedreven raken, bestuderen, blokken, in je oren knopen, memoriseren, ondervinden, oppikken, opsteken, studeren
analyseren (ww) :
anatomiseren, bestuderen, onderzoeken, ontleden, uitpluizen, uitvlooien
zich verdiepen in (ww) :
bestuderen, zich buigen over, zich eigen maken, zich wijden aan
kijken (ww) :
bestuderen, een kijkje nemen, gadeslaan, onderzoeken, toezien
exploreren (ww) :
bestuderen, doorzoeken, navorsen, onderzoeken, verkennen
verkennen (ww) :
bekijken, bestuderen, onderzoeken, opnemen
doorlichten (ww) :
analyseren, bestuderen, checken
raadplegen (ww) :
bestuderen, naslaan
herdenken (ww) :
bestuderen

woordverbanden van ‘bestuderen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bestuderen, beoefenen

Bestudeeren drukt meer uit het vergaren van theoretische kennis, beoefenen het inspannen der krachten om iets aan te leeren, of in praktijk te brengen. De wetenschappen kan men bestudeeren en beoefenen. Zeden en gewoonten bestudeert men.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c