bestuderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bestuderen (ww):
analyseren, bekijken, beoefenen, doorlichten, exploreren, instuderen, leren, onder de loep nemen, onderzoeken, ontleden, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, studeren, uitpluizen, verkennen

als synoniem van een ander trefwoord:

bekijken (ww) :
aankijken, aanschouwen, aanzien, beloeren, beschouwen, bestuderen, bezichtigen, bezien, doorbladeren, doorkijken, doorlezen, een blik werpen op, gadeslaan, inschatten, inspecteren, kijken naar, observeren, onderzoeken, opnemen, overdenken, overwegen, taxeren, waarnemen, zien
onderzoeken (ww) :
analyseren, bekijken, beproeven, beschouwen, bestuderen, bezien, examineren, exploreren, inkijken, inspecteren, inzien, keuren, nagaan, naspeuren, nasporen, navorsen, nazien, onder de loep nemen, ontleden, ontrafelen, peilen, testen, toetsen, traceren, uitvissen, uitzoeken, verkennen
opnemen (ww) :
bekijken, beoordelen, beschouwen, bestuderen, gadeslaan, monsteren, observeren, onderzoeken, opvatten, waarnemen
leren (ww) :
bedreven raken, bestuderen, blokken, in je oren knopen, memoriseren, ondervinden, oppikken, opsteken, studeren
analyseren (ww) :
anatomiseren, bestuderen, onderzoeken, ontleden, uitpluizen, uitvlooien
zich verdiepen in (ww) :
bestuderen, zich buigen over, zich eigen maken, zich wijden aan
kijken (ww) :
bestuderen, een kijkje nemen, gadeslaan, onderzoeken, toezien
exploreren (ww) :
bestuderen, doorzoeken, navorsen, onderzoeken, verkennen
verkennen (ww) :
bekijken, bestuderen, onderzoeken, opnemen
doorlichten (ww) :
analyseren, bestuderen, checken
raadplegen (ww) :
bestuderen, naslaan
herdenken (ww) :
bestuderen

woordverbanden van ‘bestuderen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bestuderen, beoefenen

Bestudeeren — beoefenen. Bestudeeren drukt meer uit het vergaren van theoretische kennis, beoefenen het inspannen der krachten om iets aan te leeren, of in praktijk te brengen. De wetenschappen kan men bestudeeren en beoefenen. Zeden en gewoonten bestudeert men.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c