nazien

als woordenboektrefwoord:

nazien:
(zag na, nagezien), nastaren; herzien, verbeteren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nazien (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, nagaan, doorzien, verifiëren, corrigeren, reviseren, overkijken
nazien (ww) :
opzoeken

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
inkijken, verkennen, toetsen, inzien, bestuderen, inspecteren, beschouwen, uitvinden, bekijken, te weten komen, uitzoeken, uitpluizen, beproeven, nagaan, testen, keuren, ontrafelen, analyseren, examineren, ontleden, peilen, traceren, bezien, nazien, exploreren, naspeuren, uitvissen, napluizen, nasporen, uitvorsen, onder de loep nemen, navorsen
proberen (ww) :
toetsen, passen, proeven, nakijken, controleren, onderzoeken, zien, beproeven, nagaan, testen, nalopen, keuren, checken, natrekken, uitproberen, nazien, uittesten
nagaan (ww) :
toetsen, nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beproeven, nalopen, checken, verifiëren, natrekken, nazien, surveilleren, nasporen
controleren (ww) :
toetsen, nakijken, inspecteren, onderzoeken, nagaan, nalopen, keuren, examineren, checken, verifiëren, natrekken, doormeten, nazien
opzoeken (ww) :
nakijken, opsporen, zoeken, nagaan, traceren, nazien, opsnorren, nazoeken, naslaan, uitvissen, opscharrelen
inspecteren (ww) :
controleren, onderzoeken, nagaan, rondkijken, bezichtigen, schouwen, examineren, nazien, visiteren
doorzien (ww) :
opnemen, inkijken, doornemen, doorlezen, doorlopen, nazien, doorkijken, doorbladeren
verifiëren (ww) :
controleren, onderzoeken, nagaan, checken, nazien
nakijken (ww) :
controleren, onderzoeken, overzien, nazien
overkijken (ww) :
nalopen, doorlopen, nazien
naslaan (ww) :
opzoeken, nazien
overzien (ww) :
nazien

woordverbanden van ‘nazien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c