doornemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doornemen (ww) :
inzien, doorkijken, doorbladeren
doornemen (ww) :
bekijken, doorwerken
doornemen (ww) :
ondervragen

als synoniem van een ander trefwoord:

bespreken (ww) :
doornemen, beoordelen, uitpraten, uitspreken, behandelen, spreken over, praten over, vermelden, debatteren, beraadslagen, doorpraten, recenseren, bepraten, kritiseren, het hebben over, herbezinnen, bediscussiëren
inzien (ww) :
lezen, doornemen, inkijken, doorlezen, beschouwen, vluchtig lezen, bekijken, overlezen, doorkijken, doorbladeren
doorzien (ww) :
opnemen, inkijken, doornemen, doorlezen, doorlopen, nazien, doorkijken, doorbladeren
behandelen (ww) :
doornemen, bespreken, woorden wijden aan, zich wijden aan, bediscussiëren
overlopen (ww) :
inkijken, doornemen, doorlezen, doorlopen
aflopen (ww) :
doornemen, doorkruisen, doorlopen

woordverbanden van ‘doornemen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c