doorzien

als woordenboektrefwoord:

doorzien:
(zag door, doorgezien), door iets heen zien; vluchtig nagaan.
doorzien:
(doorzag, doorzien), begrijpen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorzien (ww) :
begrijpen, bevroeden, doorgronden, doorhebben, snappen
doorzien (ww) :
doorbladeren, doorkijken, doorlezen, doorlopen, doornemen, inkijken, nazien, opnemen

als synoniem van een ander trefwoord:

begrijpen (ww) :
aanvoelen, afleiden, beseffen, bevatten, doorhebben, doorzien, expliciteren, interpreteren, inzien, kunnen plaatsen, opmaken, opvatten, snappen, vatten, verstaan, voelen, volgen
ontrafelen (ww) :
blootleggen, doorzien, doorgronden, ontcijferen, ontraadselen, ontwarren, ophelderen, oplossen, uitpluizen
snappen (ww) :
begrijpen, bevatten, doorzien, inzien, vatten, verstaan
penetreren (ww) :
doorgronden, doorzien
nazien (ww) :
controleren, corrigeren, doorzien, inspecteren, nagaan, nakijken, onderzoeken, overkijken, reviseren, verifiëren
schieten (ww) :
doorzien

woordverbanden van ‘doorzien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene zaak goed doorzien en verstaan. Inzien duidt dit meer algemeen aan. Begrijpen is het verband zien, dat er tusschen de deelen van het een of ander, eene redeneering of handeling, bestaat; het zegt minder aangaande de inspanning, die voor de daad van verstaan noodig is geweest; in de spreektaal wordt hiervoor ook vatten gebruikt. Bevroeden sluit in, dat zij veel nadenken en scherpzinnigheid heeft vereischt. Doorgronden is, evenals doorzien, de geheime drijfveeren zien, doordringen tot het innerlijk, datgene, wat minder gemakkelijk te begrijpen is, niet oppervlakkig, maar door en door verstaan. Zie onder begrijpen.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c