uitpluizen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
analyseren, bekijken, beproeven, beschouwen, bestuderen, bezien, examineren, exploreren, inkijken, inspecteren, inzien, keuren, nagaan, napluizen, naspeuren, nasporen, navorsen, nazien, onder de loep nemen, ontleden, ontrafelen, peilen, te weten komen, testen, toetsen, traceren, uitpluizen, uitvinden, uitvissen, uitvorsen, uitzoeken, verkennen
ontdekken (ww) :
aantreffen, achterhalen, bemerken, bespeuren, blootleggen, detecteren, gewaarworden, in het oog krijgen, merken, onderscheiden, ondervinden, opduikelen, opspeuren, opsporen, opsteken, te weten komen, tot de ontdekking komen, uitpluizen, uitvinden, vinden
bestuderen (ww) :
analyseren, bekijken, beoefenen, doorlichten, exploreren, instuderen, leren, onder de loep nemen, onderzoeken, ontleden, opnemen, overdenken, overpeinzen, overwegen, studeren, uitpluizen, verkennen
uitzoeken (ww) :
bekijken, uitkienen, uitmaken, uitpluizen, uitpuzzelen, uitvinden, uitvissen, uitvlassen, uitvlooien, uitvogelen
ontrafelen (ww) :
blootleggen, doorzien, doorgronden, ontcijferen, ontraadselen, ontwarren, ophelderen, oplossen, uitpluizen
schiften (ww) :
afscheiden, lezen, selecteren, sorteren, uitpluizen, uitzoeken, wannen, zeven, ziften
analyseren (ww) :
anatomiseren, bestuderen, onderzoeken, ontleden, uitpluizen, uitvlooien
nagaan (ww) :
achterhalen, becijferen, berekenen, onderzoeken, uitpluizen, uitvissen
ontleden (ww) :
analyseren, onderzoeken, ontbinden, trancheren, uitpluizen

woordverbanden van ‘uitpluizen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 264:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c