doorgronden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

peilen (ww) :
aftasten, bepalen, doorgronden, gronden, lokaliseren, meten, onderzoeken, opnemen, polsen, sonderen, vaststellen
ontrafelen (ww) :
blootleggen, doorzien, doorgronden, ontcijferen, ontraadselen, ontwarren, ophelderen, oplossen, uitpluizen
bevatten (ww) :
begrijpen, denken, doorhebben, doorgronden, inzien, snappen, vatten, verstaan, zich voorstellen
doorzien (ww) :
begrijpen, bevroeden, doorgronden, doorhebben, snappen
penetreren (ww) :
doorgronden, doorzien

woordverbanden van ‘doorgronden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bevroeden, begrijpen, doorgronden, doorzien, inzien, vatten

Bevroeden — begrijpen — doorgronden — doorzien — inzien — vatten. Eene zaak goed doorzien en verstaan. Inzien duidt dit meer algemeen aan. Begrijpen is het verband zien, dat er tusschen de deelen van het een of ander, eene redeneering of handeling, bestaat; het zegt minder aangaande de inspanning, die voor de daad van verstaan noodig is geweest; in de spreektaal wordt hiervoor ook vatten gebruikt. Bevroeden sluit in, dat zij veel nadenken en scherpzinnigheid heeft vereischt. Doorgronden is, evenals doorzien, de geheime drijfveeren zien, doordringen tot het innerlijk, datgene, wat minder gemakkelijk te begrijpen is, niet oppervlakkig, maar door en door verstaan. Zie onder Begrijpen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
zien, aanschouwen, beschouwen, schouwen, opnemen, doorsnuffelen, doorkruipen, doorwroeten, doorgronden

ZIEN, AANSCHOUWEN, BESCHOUWEN, SCHOUWEN, OPNEMEN, DOORSNUFFELEN, DOORKRUIPEN, DOORWROETEN, DOORGRONDEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 247.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c