doorgronden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

peilen (ww) :
opnemen, doorgronden, bepalen, meten, vaststellen, onderzoeken, lokaliseren, gronden, aftasten, polsen, sonderen
ontrafelen (ww) :
oplossen, ontcijferen, doorgronden, blootleggen, uitpluizen, doorzien, ophelderen, ontwarren, ontraadselen
bevatten (ww) :
inzien, doorgronden, denken, verstaan, begrijpen, snappen, vatten, doorhebben, zich voorstellen
doorzien (ww) :
doorgronden, begrijpen, snappen, doorhebben, bevroeden
penetreren (ww) :
doorgronden, doorzien

woordverbanden van ‘doorgronden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene zaak goed doorzien en verstaan. Inzien duidt dit meer algemeen aan. Begrijpen is het verband zien, dat er tusschen de deelen van het een of ander, eene redeneering of handeling, bestaat; het zegt minder aangaande de inspanning, die voor de daad van verstaan noodig is geweest; in de spreektaal wordt hiervoor ook vatten gebruikt. Bevroeden sluit in, dat zij veel nadenken en scherpzinnigheid heeft vereischt. Doorgronden is, evenals doorzien, de geheime drijfveeren zien, doordringen tot het innerlijk, datgene, wat minder gemakkelijk te begrijpen is, niet oppervlakkig, maar door en door verstaan. Zie onder begrijpen.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 247:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0062 c