bepalen

als woordenboektrefwoord:

bepalen:
(bepaald), vaststellen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bepalen (ww) :
vastleggen, beslissen, besluiten, aanwijzen, stellen, voorschrijven, bestemmen, bedingen, verordenen, beklinken, verordineren, decreteren, stipuleren
bepalen (ww) :
meten, vaststellen, uitrekenen, berekenen, begrenzen, nagaan, instellen, constateren, afbakenen, situeren, determineren, kwantificeren, uitmikken
bepalen (ww) :
oplossen, schikken, overeenkomen, afspreken, afwikkelen, afhandelen
bepalen (ww) :
beïnvloeden

als synoniem van een ander trefwoord:

vastleggen (ww) :
bepalen, verhalen, opnemen, afspreken, beleggen, opslaan, opschrijven, op papier zetten, neerleggen, registreren, fixeren, formaliseren, vermelden, optekenen, boekstaven, stipuleren
beslissen (ww) :
bepalen, beschikken, vaststellen, besluiten, stellen, uitmaken, afspreken, oordelen, berechten, beslechten, beklinken, decideren, bedisselen, decreteren
besluiten (ww) :
bepalen, opmaken, beschikken, beslissen, uitmaken, overeenkomen, oordelen, sluiten, concluderen, beklinken, decideren, resolveren
vaststellen (ww) :
uitschrijven, bepalen, stellen, beoordelen, uitmaken, definiëren, evalueren, verordenen, kwantificeren, resolveren, constitueren
afbakenen (ww) :
bepalen, uitstippelen, beperken, aanwijzen, uitzetten, afzetten, aanduiden, traceren, afgrenzen, demarqueren, afpalen, afperken
peilen (ww) :
opnemen, doorgronden, bepalen, meten, vaststellen, onderzoeken, lokaliseren, gronden, aftasten, polsen, sonderen
aanwijzen (ww) :
bepalen, benoemen, demonstreren, wijzen, tonen, aantonen, aangeven, aanduiden, indiceren, uitduiden
bestemmen (ww) :
bepalen, beschikken, aanwijzen, bedoelen, determineren, voorbestemmen, voorbeschikken
verordenen (ww) :
bepalen, instellen, voorschrijven, bevelen, gelasten, decreteren, constitueren
voorschrijven (ww) :
gebieden, bepalen, dicteren, commanderen, bevelen, verordenen, decreteren
stipuleren (ww) :
bepalen, eisen, voorschrijven, conditioneren, bedingen, voorbedingen
regelen (ww) :
bepalen, vaststellen, behandelen, besturen, beklinken, regisseren
uitrekenen (ww) :
bepalen, uitwerken, berekenen, calculeren, becijferen, uittellen
uitmaken (ww) :
onderscheiden, bepalen, vaststellen, beslissen, besluiten
situeren (ww) :
bepalen, vaststellen, plaatsen, zetten, zich afspelen
voorzien (ww) :
bepalen, vaststellen, voorschrijven, uittrekken
stellen (ww) :
bepalen, vaststellen, beslissen, voorschrijven
omschrijven (ww) :
bepalen, beschrijven, aanduiden, definiëren
oplossen (ww) :
bepalen, afleiden, herleiden, deduceren
uitmikken (ww) :
bepalen, berekenen, uitkienen, afpassen
meten (ww) :
opnemen, bepalen, opmeten, registreren
fixeren (ww) :
vastleggen, bepalen, vaststellen
definiëren (ww) :
bepalen, begrenzen, omschrijven
determineren (ww) :
bepalen, vaststellen, bestemmen
afmeten (ww) :
bepalen, vaststellen, toemeten
nagaan (ww) :
bepalen, vaststellen, uitmaken
prikken (ww) :
bepalen, vaststellen
uitschrijven (ww) :
bepalen, vaststellen
conditioneren (ww) :
bepalen, bedingen

woordverbanden van ‘bepalen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bepalen, vaststellen

Iets nauwkeurig aangeven, zoodat men weet waar men zich aan houden kan. Bepalen is door palen afzetten, en krijgt zoo verder de beteekenis van nauwkeurig opgeven of aanwijzen, vaststellen is aan iets wankelends stevigheid geven, derhalve maken dat iets vast staat, zeker is, en boven allen twijfel verheven. Een dag bepalen is dus juister dan een dag vaststellen, evenals den prijs vaststellen juister is dan den prijs bepalen; want in het eerste geval perkt men als het ware uit al de komende dagen één dag af, in het laatste geeft men aan den prijs, die iets onzekers en dobberends heeft, vastigheid. Op het bepaalde uur vergaderde de commissie om het programma der feestelijkheden vast te stellen. Een sterrenkundige bepaalt den duur van de aswenteling eener nieuw ontdekte planeet; hier o. a. kan men vaststellen niet gebruiken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 298:

bepalen, vaststellen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 301:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 87:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c