ordenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ordenen (ww) :
arrangeren, coördineren, inrichten, op orde brengen, opruimen, opstellen, ordonneren, plannen, rangeren, rangschikken, regelen, scharen, schikken, sorteren, structureren

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen
rangschikken (ww) :
classificeren, coördineren, in orde brengen, indelen, inrichten, klasseren, onderbrengen, opbergen, opstellen, ordenen, plaatsen, rangeren, redderen, scharen, sorteren
schikken (ww) :
arrangeren, bijeenvoegen, inrichten, opstellen, ordenen, ordonneren, plaatsen, rangeren, rangschikken, richten, stapelen, structureren, zetten
opstellen (ww) :
groeperen, indelen, inrichten, ordenen, rangschikken, redigeren, scharen, schikken, voegen
sorteren (ww) :
assorteren, opruimen, ordenen, plaatsen, rangschikken, schiften, uitzoeken
structureren (ww) :
ordenen, organiseren, rangschikken, schikken, vormgeven
classificeren (ww) :
klasseren, ordenen, rangschikken, verdelen
saneren (ww) :
opruimen, opschonen, ordenen, zuiveren
inrichten (ww) :
ordenen, organiseren, rangschikken
arrangeren (ww) :
inrichten, ordenen, schikken
groeperen (ww) :
ordenen, rangschikken
ordonneren (ww) :
ordenen, schikken
ruimen (ww) :
ordenen, schikken
plannen (ww) :
ordenen

woordverbanden van ‘ordenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c