ordenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ordenen (ww) :
sorteren, inrichten, schikken, plannen, regelen, rangschikken, coördineren, op orde brengen, scharen, opstellen, opruimen, structureren, arrangeren, rangeren, ordonneren

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
opknappen, afwerken, ordenen, oplossen, organiseren, inrichten, beschikken, schikken, afwikkelen, afhandelen, ritselen, versieren, coördineren, voor elkaar krijgen, in orde brengen, in orde maken, uitvechten, klaarspelen, arrangeren, klaren, bolwerken, fiksen, vereffenen, managen, settelen, bedisselen, redderen, disponeren, beredderen
rangschikken (ww) :
ordenen, sorteren, inrichten, onderbrengen, plaatsen, indelen, coördineren, in orde brengen, scharen, opbergen, opstellen, classificeren, rangeren, klasseren, redderen
schikken (ww) :
ordenen, inrichten, richten, stapelen, plaatsen, rangschikken, zetten, opstellen, structureren, arrangeren, rangeren, ordonneren, bijeenvoegen
opstellen (ww) :
ordenen, voegen, inrichten, schikken, indelen, rangschikken, scharen, groeperen, redigeren
sorteren (ww) :
ordenen, plaatsen, uitzoeken, rangschikken, opruimen, schiften, assorteren
structureren (ww) :
organiseren, ordenen, schikken, rangschikken, vormgeven
classificeren (ww) :
ordenen, verdelen, rangschikken, klasseren
saneren (ww) :
zuiveren, ordenen, opruimen, opschonen
inrichten (ww) :
organiseren, ordenen, rangschikken
arrangeren (ww) :
ordenen, inrichten, schikken
groeperen (ww) :
ordenen, rangschikken
ordonneren (ww) :
ordenen, schikken
ruimen (ww) :
ordenen, schikken
plannen (ww) :
ordenen

woordverbanden van ‘ordenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c