arrangeren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

arrangeren (ww) :
bewerken, orkestreren, instrumenteren
arrangeren (ww) :
organiseren, schikken, regelen
arrangeren (ww) :
ordenen, inrichten, schikken

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
opknappen, afwerken, ordenen, oplossen, organiseren, inrichten, beschikken, schikken, afwikkelen, afhandelen, ritselen, versieren, coördineren, voor elkaar krijgen, in orde brengen, in orde maken, uitvechten, klaarspelen, arrangeren, klaren, bolwerken, fiksen, vereffenen, managen, settelen, bedisselen, redderen, disponeren, beredderen
ordenen (ww) :
sorteren, inrichten, schikken, plannen, regelen, rangschikken, coördineren, op orde brengen, scharen, opstellen, opruimen, structureren, arrangeren, rangeren, ordonneren
schikken (ww) :
ordenen, inrichten, richten, stapelen, plaatsen, rangschikken, zetten, opstellen, structureren, arrangeren, rangeren, ordonneren, bijeenvoegen
organiseren (ww) :
opknappen, inrichten, aanleggen, schikken, coördineren, arrangeren, managen, structuren
verzorgen (ww) :
produceren, regelen, arrangeren, redderen
zetten (ww) :
arrangeren, toonzetten

woordverbanden van ‘arrangeren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c