versieren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

versieren (ww) :
aankleden, optuigen, garneren, figureren, decoreren, verfraaien, sieren, pareren, opschikken, tooien, opluisteren, opsieren, opsmukken, optooien, ornamenteren, garnieren, verluchten, smukken
versieren (ww) :
organiseren, regelen, improviseren, ritselen
versieren (ww) :
verleiden, veroveren, het hof maken

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
opknappen, afwerken, ordenen, oplossen, organiseren, inrichten, beschikken, schikken, afwikkelen, afhandelen, ritselen, versieren, coördineren, voor elkaar krijgen, in orde brengen, in orde maken, uitvechten, klaarspelen, arrangeren, klaren, bolwerken, fiksen, vereffenen, managen, settelen, bedisselen, redderen, disponeren, beredderen
halen (ww) :
behalen, presteren, verkrijgen, komen aan, bereiken, verwerven, versieren, voor elkaar krijgen, krijgen, bemachtigen, lappen, komen tot, scoren, klaarspelen, rooien, klaren, bolwerken, erin slagen
organiseren (ww) :
houden, geven, oprichten, regelen, beleggen, op touw zetten, ritselen, versieren, voorzien in, klaarspelen, klaren, bolwerken, initiëren, fiksen, in het leven roepen
verleiden (ww) :
verzoeken, in verleiding brengen, versieren, lokken, meelokken, verlokken, aanlokken, verlekkeren, in de verleiding brengen
verfraaien (ww) :
opknappen, versieren, decoreren, retoucheren, flatteren, opsieren, opsmukken, optooien
opschikken (ww) :
versieren, uitdossen, sieren, opdirken, tooien, opsmukken, optooien, uitmonsteren
tooien (ww) :
versieren, uitdossen, sieren, pareren, opschikken, opsmukken
optooien (ww) :
versieren, uitdossen, verfraaien, opsieren, opsmukken
aankleden (ww) :
optuigen, versieren, uitdossen, stofferen, opdirken
verluchten (ww) :
kleuren, illustreren, schilderen, versieren
uitmikken (ww) :
aanleggen, regelen, versieren, klaarspelen
bewerken (ww) :
beeldhouwen, versieren, decoreren
decoreren (ww) :
beschilderen, versieren, opsieren
ritselen (ww) :
organiseren, regelen, versieren
bezetten (ww) :
versieren, afzetten
pareren (ww) :
versieren, tooien
figureren (ww) :
versieren

woordverbanden van ‘versieren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c