vereffenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vereffenen (ww) :
afdoen, afhandelen, aflossen, afsluiten, betalen, delgen, justeren, liquideren, regelen, solveren, verrekenen, voldoen
vereffenen (ww) :
bijleggen, compenseren, egaliseren, gelijkmaken, nivelleren, verevenen

als synoniem van een ander trefwoord:

regelen (ww) :
afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen
betalen (ww) :
afdragen, afrekenen, afrekenen met, afschuiven, bekostigen, belonen, bestrijden, bezoldigen, contenteren, dokken, financieren, honoreren, neertellen, opdokken, salariëren, salderen, uitbetalen, uitkeren, vereffenen, voldoen
schikken (ww) :
accommoderen, afdoen, beklinken, bijleggen, in orde brengen, organiseren, plooien, regelen, reguleren, vereffenen
voldoen (ww) :
afbetalen, aflossen, afrekenen, betalen, delgen, dokken, kwijten, kwiteren, terugbetalen, vereffenen
stellen (ww) :
afdoen, afhandelen, afsluiten, afwerken, afwikkelen, rechtzetten, vereffenen, verrekenen
effenen (ww) :
egaliseren, gelijkmaken, gladstrijken, planeren, pletten, slechten, vereffenen
bijleggen (ww) :
beslechten, goedmaken, schikken, uitpraten, vereffenen, zich verzoenen
delgen (ww) :
afbetalen, aflossen, amortiseren, vereffenen, voldoen
egaliseren (ww) :
gelijktrekken, nivelleren, vereffenen, vlakstrijken
afrekenen (ww) :
afdoen, betalen, straffen, vereffenen, voldoen
liquideren (ww) :
afrekenen, afwikkelen, vereffenen, verrekenen
compenseren (ww) :
goedmaken, herstellen, vereffenen, vergoeden
gelijkmaken (ww) :
effenen, nivelleren, rechtwerken, vereffenen
afdoen (ww) :
betalen, solveren, vereffenen, voldoen
beslechten (ww) :
gladstrijken, gladmaken, vereffenen
nivelleren (ww) :
egaliseren, gelijkmaken, vereffenen
wegnemen (ww) :
oplossen, uitwissen, vereffenen

woordverbanden van ‘vereffenen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c