bijleggen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijleggen (ww) :
beslechten, goedmaken, schikken, uitpraten, vereffenen, zich verzoenen
bijleggen (ww) :
aanvullen, aanzuiveren, bijbetalen, bijpassen, toeleggen
bijleggen (ww) :
toevoegen

als synoniem van een ander trefwoord:

beëindigen (ww) :
afbouwen, afbreken, afkappen, afmaken, afronden, afsluiten, afwerken, afzien van, afzoenen, besluiten, bijleggen, eindigen, opheffen, ophouden, sluiten, stopzetten, uitmaken, volbrengen, voltooien
schikken (ww) :
accommoderen, afdoen, beklinken, bijleggen, in orde brengen, organiseren, plooien, regelen, reguleren, vereffenen
verzoenen (ww) :
berusten, bijleggen, conciliëren, de hand reiken, goedmaken, reconciliëren, schikken, vrede sluiten
vereffenen (ww) :
bijleggen, compenseren, egaliseren, gelijkmaken, nivelleren, verevenen
toevoegen (ww) :
bijleggen, bijmengen, bijplaatsen, bijsluiten, bijvoegen, erbij doen
beslechten (ww) :
beslissen, bijleggen, schikken, uit de weg ruimen
opleggen (ww) :
bijbetalen, bijleggen, toeleggen

woordverbanden van ‘bijleggen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bijleggen:
schikken
schikken:
bijleggen, beëindigen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beslechten, bijleggen, uitmaken

Aan een twist een einde maken. Beslechten geeft te kennen, dat men den twist tot een einde brengt door een vergelijk of door een gevecht „Laat ons dezen twist beslechten, door eens moedig saam te vechten." Toonen beide partijen cene toenadering tot elkander, willen zij dus in der minne een einde zien gemaakt aan den twist, dan leggen zij den twist hij. Eene twist uitmaken beteekent eenvoudig, dat de twist uit den weg geruimd wordt; meestal wordt hierbij verondersteld, dat het door een derde geschiedt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 97:

afdoen, bijleggen, vergelijken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c