beslissen

als woordenboektrefwoord:

beslissen:
(beslist), voorgoed tot een einde brengen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beslissen (ww) :
bepalen, beschikken, vaststellen, besluiten, stellen, uitmaken, afspreken, oordelen, berechten, beslechten, beklinken, decideren, bedisselen, decreteren

als synoniem van een ander trefwoord:

bepalen (ww) :
vastleggen, beslissen, besluiten, aanwijzen, stellen, voorschrijven, bestemmen, bedingen, verordenen, beklinken, verordineren, decreteren, stipuleren
besluiten (ww) :
bepalen, opmaken, beschikken, beslissen, uitmaken, overeenkomen, oordelen, sluiten, concluderen, beklinken, decideren, resolveren
beschikken (ww) :
beslissen, besluiten, uitmaken, regelen, oordelen, decideren, disponeren
afspreken (ww) :
beslissen, overleggen, overeenkomen, reguleren, accorderen, beredderen
uitmaken (ww) :
onderscheiden, bepalen, vaststellen, beslissen, besluiten
uitwijzen (ww) :
beslissen, bewijzen, laten zien, tonen, aantonen, vertonen
beslechten (ww) :
beslissen, schikken, bijleggen, uit de weg ruimen
stellen (ww) :
bepalen, vaststellen, beslissen, voorschrijven
vaststellen (ww) :
beslissen, regelen, voorschrijven
decreteren (ww) :
beslissen

woordverbanden van ‘beslissen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afdoen, beslissen

Eene zaak uitmaken, eene bestaande onzekerheid wegnemen. Afdoen geeft te kennen, dat de zaak of het geschil zóó besproken of behandeld wordt, dat men er later niet weer op terug behoeft te komen, waartoe trouwens de betrokken partijen zich stilzwijgend verbinden; beslissen duidt hetzelfde aan, maar geeft tevens te kennen, dat er niets verder aan te doen is. Dit punt is dus afgedaan, zoodat we er niet verder over behoeven te spreken. Een afdoend argument. Eene beslissende uitspraak. De beslissing is gevallen; er is niets meer aan te doen.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c