accorderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

accorderen (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen
accorderen (ww) :
stemmen

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijklopen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, correleren, corresponderen, kleuren, overeenkomen, overeenstemmen, rijmen, sluiten, sporen, stroken
goedkeuren (ww) :
accepteren, accorderen, akkoord gaan, bekrachtigen, bewilligen, inwilligen, onderschrijven, paraferen, toelaten, valideren
overeenstemmen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, harmoniëren, het eens worden, kloppen, overeenkomen, samenstemmen
toestemmen (ww) :
accorderen, fiatteren, goedkeuren, instemmen, inwilligen, permitteren, toelaten, vergunnen
ondersteunen (ww) :
accorderen, instemmen met, goedkeuren, goedvinden, onderschrijven, sanctioneren
afspreken (ww) :
accorderen, beredderen, beslissen, overeenkomen, overleggen, reguleren
onderschrijven (ww) :
accorderen, erkennen, fiatteren, goedkeuren, goedvinden, instemmen met
overeenkomen (ww) :
accorderen, afspreken, beklinken, conveniëren, stipuleren
stemmen (ww) :
accorderen, intoneren

woordverbanden van ‘accorderen’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c