congrueren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijklopen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, correleren, corresponderen, kleuren, overeenkomen, overeenstemmen, rijmen, sluiten, sporen, stroken
overeenkomen (ww) :
concorderen, congrueren, corresponderen, harmoniëren, kloppen, overeenstemmen, rijmen, samengaan, sporen, stroken
overeenstemmen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, harmoniëren, het eens worden, kloppen, overeenkomen, samenstemmen
corresponderen (ww) :
aansluiten, congrueren, kloppen, overeenkomen, passen, rijmen, sluiten, sporen, stroken

woordverbanden van ‘congrueren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c