Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


overeenkomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overeenkomen (ww):
concorderen, congrueren, corresponderen, harmoniëren, kloppen, overeenstemmen, rijmen, samengaan, sporen, stroken
overeenkomen (ww):
accorderen, afspreken, beklinken, conveniëren, stipuleren
overeenkomen (ww):
gelijken, gelijkstaan, lijken

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijklopen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, correleren, corresponderen, kleuren, overeenkomen, overeenstemmen, rijmen, sluiten, sporen, stroken
besluiten (ww) :
beklinken, bepalen, beschikken, beslissen, concluderen, decideren, opmaken, oordelen, overeenkomen, resolveren, sluiten, uitmaken
overeenstemmen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, harmoniëren, het eens worden, kloppen, overeenkomen, samenstemmen
corresponderen (ww) :
aansluiten, congrueren, kloppen, overeenkomen, passen, rijmen, sluiten, sporen, stroken
overeenstemmen (ww) :
beantwoorden, dekken, gelijken, kloppen, overeenkomen, passen, rijmen, stroken
kloppen (ww) :
deugen, juist zijn, overeenkomen, overeenstemmen, sluiten, stroken, uitkomen
afspreken (ww) :
accorderen, beredderen, beslissen, overeenkomen, overleggen, reguleren
bepalen (ww) :
afhandelen, afspreken, afwikkelen, oplossen, overeenkomen, schikken
conveniëren (ww) :
aanstaan, overeenkomen, passen, schikken
rijmen (ww) :
kloppen, overeenkomen, overeenstemmen
lijken (ww) :
evenaren, gelijken, overeenkomen
accorderen (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen
beantwoorden (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen

woordverbanden van ‘overeenkomen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afspreken, overeenkomen

AFSPREKEN, OVEREENKOMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 135.

in hedendaagse spelling:
overeenstemmen, overeenkomen

OVEREENSTEMMEN, OVEREENKOMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 79.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overeenkomen
afsteken, contrasteren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0022 c