overeenkomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overeenkomen (ww) :
sporen, kloppen, rijmen, stroken, corresponderen, samengaan, harmoniëren, overeenstemmen, congrueren, concorderen
overeenkomen (ww) :
afspreken, beklinken, accorderen, conveniëren, stipuleren
overeenkomen (ww) :
lijken, gelijken, gelijkstaan

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijklopen (ww) :
kleuren, sporen, overeenkomen, rijmen, sluiten, stroken, corresponderen, accorderen, correleren, overeenstemmen, congrueren, concorderen
besluiten (ww) :
bepalen, opmaken, beschikken, beslissen, uitmaken, overeenkomen, oordelen, sluiten, concluderen, beklinken, decideren, resolveren
overeenstemmen (ww) :
kloppen, overeenkomen, harmoniëren, accorderen, samenstemmen, het eens worden, congrueren, concorderen
corresponderen (ww) :
sporen, passen, kloppen, overeenkomen, aansluiten, rijmen, sluiten, stroken, congrueren
overeenstemmen (ww) :
passen, beantwoorden, kloppen, overeenkomen, rijmen, dekken, stroken, gelijken
kloppen (ww) :
overeenkomen, uitkomen, juist zijn, sluiten, stroken, deugen, overeenstemmen
afspreken (ww) :
beslissen, overleggen, overeenkomen, reguleren, accorderen, beredderen
bepalen (ww) :
oplossen, schikken, overeenkomen, afspreken, afwikkelen, afhandelen
conveniëren (ww) :
passen, schikken, overeenkomen, aanstaan
rijmen (ww) :
kloppen, overeenkomen, overeenstemmen
lijken (ww) :
overeenkomen, evenaren, gelijken
accorderen (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen
beantwoorden (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen

woordverbanden van ‘overeenkomen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 135:

afspreken, overeenkomen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 79:

overeenstemmen, overeenkomen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overeenkomen
afsteken, contrasteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c