overeenkomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overeenkomen (ww):
concorderen, congrueren, corresponderen, harmoniëren, kloppen, overeenstemmen, rijmen, samengaan, sporen, stroken
overeenkomen (ww):
accorderen, afspreken, beklinken, conveniëren, stipuleren
overeenkomen (ww):
gelijken, gelijkstaan, lijken

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijklopen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, correleren, corresponderen, kleuren, overeenkomen, overeenstemmen, rijmen, sluiten, sporen, stroken
besluiten (ww) :
beklinken, bepalen, beschikken, beslissen, concluderen, decideren, opmaken, oordelen, overeenkomen, resolveren, sluiten, uitmaken
overeenstemmen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, harmoniëren, het eens worden, kloppen, overeenkomen, samenstemmen
corresponderen (ww) :
aansluiten, congrueren, kloppen, overeenkomen, passen, rijmen, sluiten, sporen, stroken
overeenstemmen (ww) :
beantwoorden, dekken, gelijken, kloppen, overeenkomen, passen, rijmen, stroken
kloppen (ww) :
deugen, juist zijn, overeenkomen, overeenstemmen, sluiten, stroken, uitkomen
afspreken (ww) :
accorderen, beredderen, beslissen, overeenkomen, overleggen, reguleren
bepalen (ww) :
afhandelen, afspreken, afwikkelen, oplossen, overeenkomen, schikken
conveniëren (ww) :
aanstaan, overeenkomen, passen, schikken
rijmen (ww) :
kloppen, overeenkomen, overeenstemmen
lijken (ww) :
evenaren, gelijken, overeenkomen
accorderen (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen
beantwoorden (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen

woordverbanden van ‘overeenkomen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afspreken, overeenkomen

AFSPREKEN, OVEREENKOMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 135.

in hedendaagse spelling:
overeenstemmen, overeenkomen

OVEREENSTEMMEN, OVEREENKOMEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 79.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overeenkomen
afsteken, contrasteren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.0019 c