overeenkomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overeenkomen (ww) :
concorderen, congrueren, corresponderen, harmoniëren, kloppen, overeenstemmen, rijmen, samengaan, sporen, stroken
overeenkomen (ww) :
accorderen, afspreken, beklinken, conveniëren, stipuleren
overeenkomen (ww) :
gelijken, gelijkstaan, lijken

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijklopen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, correleren, corresponderen, kleuren, overeenkomen, overeenstemmen, rijmen, sluiten, sporen, stroken
besluiten (ww) :
beklinken, bepalen, beschikken, beslissen, concluderen, decideren, opmaken, oordelen, overeenkomen, resolveren, sluiten, uitmaken
overeenstemmen (ww) :
accorderen, concorderen, congrueren, harmoniëren, het eens worden, kloppen, overeenkomen, samenstemmen
corresponderen (ww) :
aansluiten, congrueren, kloppen, overeenkomen, passen, rijmen, sluiten, sporen, stroken
overeenstemmen (ww) :
beantwoorden, dekken, gelijken, kloppen, overeenkomen, passen, rijmen, stroken
kloppen (ww) :
deugen, juist zijn, overeenkomen, overeenstemmen, sluiten, stroken, uitkomen
afspreken (ww) :
accorderen, beredderen, beslissen, overeenkomen, overleggen, reguleren
bepalen (ww) :
afhandelen, afspreken, afwikkelen, oplossen, overeenkomen, schikken
conveniëren (ww) :
aanstaan, overeenkomen, passen, schikken
rijmen (ww) :
kloppen, overeenkomen, overeenstemmen
lijken (ww) :
evenaren, gelijken, overeenkomen
accorderen (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen
beantwoorden (ww) :
overeenkomen, overeenstemmen

woordverbanden van ‘overeenkomen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 135:

afspreken, overeenkomen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 79:

overeenstemmen, overeenkomen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overeenkomen
afsteken, contrasteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c