oordelen

als woordenboektrefwoord:

oordelen:
(geoordeeld), een oordeel vellen ; oordelen als een blinde over de kleuren, geheel verkeerd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oordelen (ww):
achten, beschouwen, denken, keuren, menen, zeggen
oordelen (ww):
rechtspreken, vonnis wijzen, vonnissen

als synoniem van een ander trefwoord:

beslissen (ww) :
afspreken, bedisselen, beklinken, bepalen, berechten, beschikken, beslechten, besluiten, decideren, decreteren, oordelen, stellen, uitmaken, vaststellen
besluiten (ww) :
beklinken, bepalen, beschikken, beslissen, concluderen, decideren, opmaken, oordelen, overeenkomen, resolveren, sluiten, uitmaken
menen (ww) :
achten, denken, geloven, oordelen, peinzen, van mening zijn, vermoeden, veronderstellen, vinden
achten (ww) :
aanmerken als, beschouwen, denken, geloven, menen, oordelen, rekenen, vinden, wanen
bevinden (ww) :
achten, beoordelen, inzien, oordelen, schatten, uitmaken, vaststellen, zien
beschikken (ww) :
beslissen, besluiten, decideren, disponeren, oordelen, regelen, uitmaken
zeggen (ww) :
aanduiden, benoemen, intenderen, menen, noemen, oordelen, stellen, vinden
richten (ww) :
oordelen, recht doen, vonnissen
denken (ww) :
oordelen

woordverbanden van ‘oordelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
oordelen, beoordelen, rechten

OORDEELEN, BEOORDEELEN, REGTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 56.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
oordelen over, oordeel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c