oordelen

als woordenboektrefwoord:

oordelen:
(geoordeeld), een oordeel vellen ; oordelen als een blinde over de kleuren, geheel verkeerd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oordelen (ww) :
denken, beschouwen, zeggen, achten, keuren, menen
oordelen (ww) :
vonnis wijzen, vonnissen, rechtspreken

als synoniem van een ander trefwoord:

beslissen (ww) :
bepalen, beschikken, vaststellen, besluiten, stellen, uitmaken, afspreken, oordelen, berechten, beslechten, beklinken, decideren, bedisselen, decreteren
besluiten (ww) :
bepalen, opmaken, beschikken, beslissen, uitmaken, overeenkomen, oordelen, sluiten, concluderen, beklinken, decideren, resolveren
menen (ww) :
denken, vinden, vermoeden, van mening zijn, veronderstellen, achten, geloven, oordelen, peinzen
achten (ww) :
denken, vinden, beschouwen, rekenen, geloven, oordelen, menen, aanmerken als, wanen
bevinden (ww) :
inzien, vaststellen, beoordelen, zien, uitmaken, achten, schatten, oordelen
beschikken (ww) :
beslissen, besluiten, uitmaken, regelen, oordelen, decideren, disponeren
zeggen (ww) :
benoemen, vinden, stellen, noemen, oordelen, menen, aanduiden, intenderen
richten (ww) :
recht doen, oordelen, vonnissen
denken (ww) :
oordelen

woordverbanden van ‘oordelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 56:

oordelen, beoordelen, rechten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c