keuren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

keuren (ww):
beoordelen, beproeven, controleren, ijken, inspecteren, monsteren, onderzoeken, proeven, testen, toetsen
keuren (ww):
achten, rekenen, vinden
keuren (ww):
stempelen, waarmerken

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
analyseren, bekijken, beproeven, beschouwen, bestuderen, bezien, examineren, exploreren, inkijken, inspecteren, inzien, keuren, nagaan, naspeuren, nasporen, navorsen, nazien, onder de loep nemen, ontleden, ontrafelen, peilen, testen, toetsen, traceren, uitvissen, uitzoeken, verkennen
toetsen (ww) :
aan een test onderwerpen, beoordelen, checken, controleren, ijken, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, onderzoeken, proberen, testen, uittesten, verifiëren
proberen (ww) :
beproeven, checken, controleren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, nazien, onderzoeken, passen, proeven, testen, toetsen, uitproberen, uittesten, zien
testen (ww) :
beproeven, checken, controleren, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, onderzoeken, proberen, toetsen, uitproberen, uittesten
controleren (ww) :
checken, doormeten, examineren, inspecteren, keuren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, nazien, onderzoeken, toetsen, verifiëren
proeven (ww) :
beproeven, inspecteren, keuren, proberen, savoureren, smaken, toetsen
evalueren (ww) :
begroten, keuren, koersen, ramen, schatten, taxeren, vaststellen
oordelen (ww) :
achten, beschouwen, denken, keuren, menen, zeggen
passen (ww) :
keuren, proberen, uitproberen
prijzen (ww) :
keuren, taxeren, waarderen
achten (ww) :
keuren, schatten

woordverbanden van ‘keuren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beoordelen, schatten, waarderen, keuren, achten, rekenen, houden

BEOORDEELEN, SCHATTEN, WAARDEREN, KEUREN, ACHTEN, REKENEN, HOUDEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 268.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c