nakijken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nakijken (ww) :
controleren, onderzoeken, overzien, nazien
nakijken (ww) :
naloeren

als synoniem van een ander trefwoord:

verbeteren (ww) :
ophalen, opknappen, rechttrekken, vermaken, nakijken, goedmaken, verhelpen, vooruitgaan, herzien, bijschaven, optimaliseren, herstellen, repareren, hervormen, corrigeren, schaven aan, perfectioneren, vijlen, veredelen, rectificeren, amenderen, emenderen
toetsen (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beoordelen, nagaan, testen, nalopen, proberen, keuren, checken, verifiëren, natrekken, uittesten, ijken, aan een test onderwerpen
proberen (ww) :
toetsen, passen, proeven, nakijken, controleren, onderzoeken, zien, beproeven, nagaan, testen, nalopen, keuren, checken, natrekken, uitproberen, nazien, uittesten
testen (ww) :
toetsen, nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beproeven, nagaan, nalopen, proberen, keuren, checken, natrekken, uitproberen, uittesten
nagaan (ww) :
toetsen, nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beproeven, nalopen, checken, verifiëren, natrekken, nazien, surveilleren, nasporen
controleren (ww) :
toetsen, nakijken, inspecteren, onderzoeken, nagaan, nalopen, keuren, examineren, checken, verifiëren, natrekken, doormeten, nazien
nazien (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, nagaan, doorzien, verifiëren, corrigeren, reviseren, overkijken
opzoeken (ww) :
nakijken, opsporen, zoeken, nagaan, traceren, nazien, opsnorren, nazoeken, naslaan, uitvissen, opscharrelen
doorzoeken (ww) :
nakijken, uitkammen, nazoeken, afstropen, afschuimen, afzoeken, doorstruinen
zoeken (ww) :
nakijken, nagaan, rondkijken, natrekken, omzien, uitvissen, rondzien
corrigeren (ww) :
nakijken, controleren, verbeteren, reviseren
overzien (ww) :
inkijken, nakijken, overkijken
controle (zn) :
nakijken, beoordeling, revisie, natrekking
correctie (zn) :
verbetering, nakijken, controle, revisie

woordverbanden van ‘nakijken’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0225 nc