hervormen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hervormen (ww) :
veranderen, vernieuwen, verbeteren, reorganiseren, reformeren, herscheppen
hervormen (ww) :
verbeteren

als synoniem van een ander trefwoord:

verbeteren (ww) :
ophalen, opknappen, rechttrekken, vermaken, nakijken, goedmaken, verhelpen, vooruitgaan, herzien, bijschaven, optimaliseren, herstellen, repareren, hervormen, corrigeren, schaven aan, perfectioneren, vijlen, veredelen, rectificeren, amenderen, emenderen
veranderen (ww) :
verdraaien, aanpassen, omzetten, verwisselen, transformeren, omvormen, modificeren, hervormen, bijstellen, bekeren, muteren, tornen
herscheppen (ww) :
veranderen, vervormen, hervormen, recreëren, regenereren, omscheppen, metamorfoseren
reformeren (ww) :
herzien, verbeteren, hervormen
vernieuwen (ww) :
hervormen

woordverbanden van ‘hervormen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hervormen, herscheppen

Den vorm van iets vernieuwen, het anders inrichten en wijzigen. Herscheppen grijpt dieper in dan hervormen. Van eene reeks ingrijpende, welgeslaagde hervormingen (in inrichting, bestuur, wetgeving, enz.) is eene herschepping het gevolg. Van de kerkhervorming der zestiende eeuw dagteekent de herschepping van Europa niet alleen op kerkelijk, maar ook op staatkundig gebied. De hervormingen van keizer Jozef II hebben niet geleid tot eene herschepping der Oostenrijksche monarchie , omdat de tijd er niet rijp voor was.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 245:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c