hervormen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hervormen (ww):
herscheppen, reformeren, reorganiseren, veranderen, verbeteren, vernieuwen
hervormen (ww):
verbeteren

als synoniem van een ander trefwoord:

verbeteren (ww) :
amenderen, bijschaven, corrigeren, emenderen, goedmaken, herstellen, hervormen, herzien, nakijken, ophalen, opknappen, perfectioneren, rechttrekken, rectificeren, repareren, schaven aan, veredelen, verhelpen, vermaken, vijlen, vooruitgaan
veranderen (ww) :
aanpassen, bekeren, bijstellen, hervormen, modificeren, muteren, omvormen, omzetten, tornen, transformeren, verdraaien, verwisselen
herscheppen (ww) :
hervormen, metamorfoseren, omscheppen, recreëren, regenereren, veranderen, vervormen
reformeren (ww) :
hervormen, herzien, verbeteren
vernieuwen (ww) :
hervormen

woordverbanden van ‘hervormen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hervormen, herscheppen

Hervormen — herscheppen. Den vorm van iets vernieuwen, het anders inrichten en wijzigen. Herscheppen grijpt dieper in dan hervormen. Van eene reeks ingrijpende, welgeslaagde hervormingen (in inrichting, bestuur, wetgeving, enz.) is eene herschepping het gevolg. Van de kerkhervorming der zestiende eeuw dagteekent de herschepping van Europa niet alleen op kerkelijk, maar ook op staatkundig gebied. De hervormingen van keizer Jozef II hebben niet geleid tot eene herschepping der Oostenrijksche monarchie , omdat de tijd er niet rijp voor was.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
hervormen, vervormen, herscheppen

HERVORMEN, VERVORMEN, HERSCHEPPEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 245.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c