wijzigen

als woordenboektrefwoord:

wijzigen:
(gewijzigd), veranderen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

veranderen (ww) :
afwisselen, anders worden, changeren, fluctueren, kenteren, keren, muteren, omslaan, overgaan, transformeren, variëren, verkeren, wijzigen, wisselen
variëren (ww) :
afwisselen, diversifiëren, veranderen, wijzigen
variëren (ww) :
afwisselen, veranderen, wijzigen, wisselen

woordverbanden van ‘wijzigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
wijzigen, veranderen

Wijzigen — veranderen. Veranderen heeft de wijdste strekking. Onder wijzigen, verstaat men het maken van kleine veranderingen; terwijl de oorspronkelijke strekking en de vorm in hoofdzaak bewaard blijft. Bij veranderen krijgt iets een anderen vorm en kan het een andere strekking krijgen. De wet veranderen kan zijn eene andere strekking er aan geven; de wet wijzigen is slechts enkele onderdeelen veranderen, die het hoofddenkbeeld of de strekking niet doen veranderen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
wijzigen, veranderen

46. Wijzigen — veranderen.

Iets anders maken.

Wijzigen heeft betrekking op kleine veranderingen, die aan de hoofdzaak weinig afdoen; veranderen onderstelt, dat iets, wat vorm of strekking betreft, geheel anders wordt, en is dus veel sterker dan wijzigen. Ik zal den titel van dit boek; „Verhalen voor Jong-Holland" wijzigen in: „Verhalen voor de Jeugd". Ik zal den titel van dit boek „Verhalen voor Jong-Holland" veranderen

in: „Vertelselboek voor 't Jonge Volkje". Evenzoo beteekent: de wet wijzigen, daarin slechts kleine veranderingen aanbrengen, terwijl de wet veranderen beteekent: er een geheel andere strekking aan geven, 't zij door nieuwe toevoegsels, 't zij de bestaande artikels door geheel andere te vervangen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wijzigen
handhaven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0026 c