afwisselen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

veranderen (ww) :
afwisselen, anders worden, changeren, fluctueren, kenteren, keren, muteren, omslaan, overgaan, transformeren, variëren, verkeren, wijzigen, wisselen
vervangen (ww) :
aflossen, afwisselen, omruilen, onderschuiven, remplaceren, substitueren, vernieuwen, verruilen, verversen, verwisselen
verwisselen (ww) :
afwisselen, changeren, omruilen, permuteren, ruilen, veranderen, vernieuwen, verruilen, vervangen, wisselen
variëren (ww) :
afwisselen, diversifiëren, veranderen, wijzigen
variëren (ww) :
afwisselen, veranderen, wijzigen, wisselen
wisselen (ww) :
afwisselen, variëren, veranderen

woordverbanden van ‘afwisselen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afwisselen, vervangen, verwisselen

Voor een persoon of eene zaak een ander persoon of eene andere zaak in de plaats stellen. Vervangen drukt dit in het algemeen uit. Met afwisselen is dikwijls het bijdenkbeeld verbonden, dat het vervangen bij beurtwisseling geschiedt, zoodat nu eens de een, dan weer de ander optreedt; de matrozen wisselden elkander aan de pompen af; maar ook zijne uitdrukkingen afwisselen, zijne spijzen afwisselen. Terwijl onder afwisselen verstaan wordt tijdelijk vervangen ten einde uitputting van kracht of eentonigheid te voorkomen, nu eens dit nu eens dat gebruiken, heeft verwisselen een meer blijvend vervangen op het oog. Hij verwisselde zijn rok tegen eene huisjas. De beide stationschefs moeten van plaats verwisselen. Zie ook aflossen en verruilen.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c