inspringen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inspringen (ww):
invallen, vervangen
inspringen (ww):
binnenspringen

als synoniem van een ander trefwoord:

waarnemen (ww) :
aflossen, bekleden, inspringen, inspringen voor, invallen, invallen voor, overnemen, uitvoeren, vervangen, vervullen
invallen (ww) :
helpen, inspringen, waarnemen

woordverbanden van ‘inspringen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

inspringen
ontspringen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0151 nc