vervullen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervullen (ww) :
presteren, uitvoeren, nakomen, bevredigen, volbrengen, voldoen, voldoen aan, realiseren, doen, betrachten, verwezenlijken, bewerkstelligen, waarmaken, verhoren, inlossen, inwilligen, verwerkelijken, volvoeren, voleinden
vervullen (ww) :
vullen, doordringen
vervullen (ww) :
bekleden

als synoniem van een ander trefwoord:

doen (ww) :
gedragen, uitvoeren, handelen, optreden, bedrijven, beoefenen, maken, begaan, plegen, verrichten, realiseren, vervullen, bewerken, flikken, betrachten, bewerkstelligen, uitrichten, bezigen, effectueren, zich gedragen
bewerkstelligen (ww) :
presteren, uitvoeren, uitwerken, volbrengen, verrichten, realiseren, vervullen, slagen, verwezenlijken, waarmaken, teweegbrengen, manoeuvreren, effectueren, verwerkelijken, volvoeren
uitvoeren (ww) :
uitwerken, volbrengen, maken, opvolgen, realiseren, vervullen, tot stand brengen, verwezenlijken, waarmaken, voltrekken, uitrichten, effectueren, ten uitvoer brengen
realiseren (ww) :
uitvoeren, presteren, ontplooien, vervullen, bewerken, verwezenlijken, actualiseren, bewerkstelligen, waarmaken, implementeren, effectueren, verwerkelijken
volbrengen (ww) :
presteren, uitvoeren, afwerken, verrichten, vervullen, doen, slagen, flikken, tot stand brengen, bolwerken, uitrichten, volvoeren, voleindigen
verwezenlijken (ww) :
presteren, uitvoeren, realiseren, vervullen, bewerkstelligen, waarmaken, creëren, implementeren, effectueren, verwerkelijken
waarnemen (ww) :
uitvoeren, aflossen, overnemen, invallen, bekleden, invallen voor, vervangen, vervullen, inspringen voor, inspringen
bevredigen (ww) :
nakomen, vervullen, voorzien, tegemoetkomen, inlossen, stillen, vergenoegen, tevredenstellen
nakomen (ww) :
voldoen aan, opvolgen, vervullen, in acht nemen, volgen, naleven, zich houden aan
voldoen (ww) :
beantwoorden, vervullen, tegemoetkomen, honoreren, vergenoegen
bekleden (ww) :
bezetten, vervullen, innemen, uitoefenen
doordringen (ww) :
vervullen, doortrekken, intrekken
waarmaken (ww) :
vervullen, bevestigen
verhoren (ww) :
vervullen, waarmaken
nakomen (ww) :
vervullen
vullen (ww) :
vervullen

woordverbanden van ‘vervullen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

houden, nakomen, vervullen

Betrachten, volbrengen. Men houdt wat men zelf uit eigen vrijen wil voorgesteld heeft, of waartoe men zich uit eigen wil verbonden heeft; men vervult wat als plicht is opgelegd; wie eene belofte vervult doet wat hij beloofd heeft; men komt zoowel zijne verplichtingen als zijne beloften na. Zijn plicht vervullen; zijn woord, zijne belofte houden; de profetie is in vervulling gekomen. Hij houdt als man, wat hij als jongeling beloofd heeft. De goede verwachtingen, die wij van hem hadden, heeft hij niet vervuld. Hij komt zijne belofte trouw na.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 314:

vullen, vervullen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c