opvolgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opvolgen (ww):
gehoorzamen, in acht nemen, nakomen, naleven, onderhouden, uitvoeren
opvolgen (ww):
in de plaats treden van, navolgen, succederen, volgen

als synoniem van een ander trefwoord:

uitvoeren (ww) :
effectueren, maken, opvolgen, realiseren, ten uitvoer brengen, tot stand brengen, uitrichten, uitwerken, vervullen, verwezenlijken, volbrengen, voltrekken, waarmaken
naleven (ww) :
betrachten, eerbiedigen, in acht nemen, nakomen, observeren, opvolgen, respecteren, volgen, zich houden aan
nakomen (ww) :
in acht nemen, naleven, opvolgen, vervullen, voldoen aan, volgen, zich houden aan
volgen (ww) :
imiteren, nabootsen, nadoen, navolgen, opvolgen
onderhouden (ww) :
betrachten, handhaven, naleven, opvolgen
luisteren (ww) :
gehoorzamen, volgen, opvolgen
gehoorzamen (ww) :
buigen, luisteren, opvolgen

woordverbanden van ‘opvolgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0019 c