opvolgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opvolgen (ww) :
uitvoeren, onderhouden, nakomen, gehoorzamen, in acht nemen, naleven
opvolgen (ww) :
volgen, navolgen, succederen, in de plaats treden van

als synoniem van een ander trefwoord:

uitvoeren (ww) :
uitwerken, volbrengen, maken, opvolgen, realiseren, vervullen, tot stand brengen, verwezenlijken, waarmaken, voltrekken, uitrichten, effectueren, ten uitvoer brengen
naleven (ww) :
nakomen, respecteren, opvolgen, in acht nemen, volgen, betrachten, observeren, eerbiedigen, zich houden aan
nakomen (ww) :
voldoen aan, opvolgen, vervullen, in acht nemen, volgen, naleven, zich houden aan
volgen (ww) :
nadoen, opvolgen, nabootsen, navolgen, imiteren
onderhouden (ww) :
opvolgen, betrachten, handhaven, naleven
luisteren (ww) :
gehoorzamen, opvolgen, volgen
gehoorzamen (ww) :
buigen, luisteren, opvolgen

woordverbanden van ‘opvolgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c