nakomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nakomen (ww):
in acht nemen, naleven, opvolgen, vervullen, voldoen aan, volgen, zich houden aan
nakomen (ww):
vervullen

als synoniem van een ander trefwoord:

vervullen (ww) :
betrachten, bevredigen, bewerkstelligen, doen, inlossen, inwilligen, nakomen, presteren, realiseren, uitvoeren, verhoren, verwerkelijken, verwezenlijken, volbrengen, voldoen, voldoen aan, voleinden, volvoeren, waarmaken
naleven (ww) :
betrachten, eerbiedigen, in acht nemen, nakomen, observeren, opvolgen, respecteren, volgen, zich houden aan
bevredigen (ww) :
inlossen, nakomen, stillen, tegemoetkomen, tevredenstellen, vergenoegen, vervullen, voorzien
volgen (ww) :
achternagaan, achternalopen, achternarijden, achternatrekken, komen na, nagaan, nakomen
opvolgen (ww) :
gehoorzamen, in acht nemen, nakomen, naleven, onderhouden, uitvoeren

woordverbanden van ‘nakomen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
houden, nakomen, vervullen

Houden — nakomen — vervullen. Betrachten, volbrengen. Men houdt wat men zelf uit eigen vrijen wil voorgesteld heeft, of waartoe men zich uit eigen wil verbonden heeft; men vervult wat als plicht is opgelegd; wie eene belofte vervult doet wat hij beloofd heeft; men komt zoowel zijne verplichtingen als zijne beloften na. Zijn plicht vervullen; zijn woord, zijne belofte houden; de profetie is in vervulling gekomen. Hij houdt als man, wat hij als jongeling beloofd heeft. De goede verwachtingen, die wij van hem hadden, heeft hij niet vervuld. Hij komt zijne belofte trouw na.

in hedendaagse spelling:
nakomen, volbrengen

Nakomen — volbrengen. Men kan zoowel een verbod als een bevel nakomen, maar alleen het laatste kan men volbrengen. Volbrengen zegt meer dan nakomen: men komt b v. iets na uit plichtgevoel, men volbrengt iets met meerdere of mindere instemming. Zie Houden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
nakomen, volbrengen

NAKOMEN, VOLBRENGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 467.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
niet nakomen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c