nakomen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nakomen (ww) :
voldoen aan, opvolgen, vervullen, in acht nemen, volgen, naleven, zich houden aan
nakomen (ww) :
vervullen

als synoniem van een ander trefwoord:

vervullen (ww) :
presteren, uitvoeren, nakomen, bevredigen, volbrengen, voldoen, voldoen aan, realiseren, doen, betrachten, verwezenlijken, bewerkstelligen, waarmaken, verhoren, inlossen, inwilligen, verwerkelijken, volvoeren, voleinden
naleven (ww) :
nakomen, respecteren, opvolgen, in acht nemen, volgen, betrachten, observeren, eerbiedigen, zich houden aan
bevredigen (ww) :
nakomen, vervullen, voorzien, tegemoetkomen, inlossen, stillen, vergenoegen, tevredenstellen
volgen (ww) :
nakomen, komen na, nagaan, achternatrekken, achternarijden, achternalopen, achternagaan
opvolgen (ww) :
uitvoeren, onderhouden, nakomen, gehoorzamen, in acht nemen, naleven

woordverbanden van ‘nakomen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

houden, nakomen, vervullen

Betrachten, volbrengen. Men houdt wat men zelf uit eigen vrijen wil voorgesteld heeft, of waartoe men zich uit eigen wil verbonden heeft; men vervult wat als plicht is opgelegd; wie eene belofte vervult doet wat hij beloofd heeft; men komt zoowel zijne verplichtingen als zijne beloften na. Zijn plicht vervullen; zijn woord, zijne belofte houden; de profetie is in vervulling gekomen. Hij houdt als man, wat hij als jongeling beloofd heeft. De goede verwachtingen, die wij van hem hadden, heeft hij niet vervuld. Hij komt zijne belofte trouw na.

nakomen, volbrengen

Men kan zoowel een verbod als een bevel nakomen, maar alleen het laatste kan men volbrengen. Volbrengen zegt meer dan nakomen: men komt b v. iets na uit plichtgevoel, men volbrengt iets met meerdere of mindere instemming. Zie houden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 467:

nakomen, volbrengen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c