voorzien

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorzien (ww) :
bevroeden, pronostikeren, vermoeden, verwachten, voorspellen, vooruitzien, weten
voorzien (ww) :
bevredigen, fourneren, outilleren, uitrusten, verschaffen, verstrekken
voorzien (ww) :
ontwerpen, organiseren, plannen, regelen, zorgen
voorzien (ww) :
bepalen, uittrekken, vaststellen, voorschrijven
voorzien (ww) :
begiftigen, bieden

als synoniem van een ander trefwoord:

leveren (ww) :
aanleveren, aanvoeren, afgeven, afleveren, bevoorraden, bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, opleveren, overdragen, overleveren, produceren, schaffen, toeleveren, toevoeren, verschaffen, verstrekken, voorzien
voorspellen (ww) :
orakelen, profeteren, prognosticeren, verwachten, voorbeschouwen, vooruitblikken, voorzeggen, voorzien, waarzeggen, wichelen, zien aankomen
verschaffen (ww) :
bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, gunnen, leveren, opleveren, schaffen, toekennen, verlenen, verstrekken, voorzien
anticiperen (ww) :
verwachten, voorkomen, vooruitkijken, vooruitlopen, vooruitlopen op, vooruitzien, voorzien, vóór zijn
uitrusten (ww) :
begiftigen, bewapenen, equiperen, inrichten, outilleren, provianderen, toerusten, uitreden, voorzien
bevredigen (ww) :
inlossen, nakomen, stillen, tegemoetkomen, tevredenstellen, vergenoegen, vervullen, voorzien
verwachten (ww) :
anticiperen op, incalculeren, vooruitkijken op, vooruitlopen op, vooruitzien op, voorzien
weten (ww) :
bevroeden, doorhebben, snappen, verstaan, voorzien
uittrekken (ww) :
affecteren, bestemmen, reserveren, voorzien
inschatten (ww) :
voorspellen, voorzien, zien aankomen
outilleren (ww) :
toerusten, uitrusten, voorzien
fourneren (ww) :
voorzien
plannen (ww) :
voorzien
faciliteren (bn) :
fourneren, mogelijk maken, ondersteunen, toerusten, verschaffen, voorzien

woordverbanden van ‘voorzien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voorzien
derven, missen, onvoorzien

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c