voorzien

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorzien (ww) :
verwachten, weten, vooruitzien, vermoeden, voorspellen, bevroeden, pronostikeren
voorzien (ww) :
uitrusten, bevredigen, verschaffen, verstrekken, fourneren, outilleren
voorzien (ww) :
organiseren, ontwerpen, zorgen, plannen, regelen
voorzien (ww) :
bepalen, vaststellen, voorschrijven, uittrekken
voorzien (ww) :
bieden, begiftigen

als synoniem van een ander trefwoord:

leveren (ww) :
bezorgen, bieden, afleveren, aanvoeren, bevoorraden, geven, opleveren, overdragen, produceren, brengen, verschaffen, voorzien, verstrekken, afgeven, overleveren, toevoeren, schaffen, fourneren, aanleveren, toeleveren
voorspellen (ww) :
verwachten, voorzeggen, zien aankomen, vooruitblikken, voorzien, orakelen, prognosticeren, wichelen, waarzeggen, voorbeschouwen, profeteren
verschaffen (ww) :
bieden, bezorgen, geven, opleveren, leveren, gunnen, brengen, voorzien, verstrekken, toekennen, verlenen, schaffen, fourneren
anticiperen (ww) :
verwachten, voorkomen, vooruitzien, voorzien, vooruitlopen op, vooruitlopen, vóór zijn, vooruitkijken
uitrusten (ww) :
inrichten, bewapenen, voorzien, toerusten, begiftigen, equiperen, uitreden, provianderen, outilleren
bevredigen (ww) :
nakomen, vervullen, voorzien, tegemoetkomen, inlossen, stillen, vergenoegen, tevredenstellen
verwachten (ww) :
vooruitzien op, voorzien, vooruitlopen op, anticiperen op, incalculeren, vooruitkijken op
weten (ww) :
verstaan, voorzien, snappen, doorhebben, bevroeden
uittrekken (ww) :
reserveren, voorzien, bestemmen, affecteren
inschatten (ww) :
zien aankomen, voorspellen, voorzien
outilleren (ww) :
uitrusten, voorzien, toerusten
fourneren (ww) :
voorzien
plannen (ww) :
voorzien
faciliteren (bn) :
ondersteunen, verschaffen, voorzien, mogelijk maken, toerusten, fourneren

woordverbanden van ‘voorzien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voorzien
derven, missen, onvoorzien

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c