voorzien

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorzien (ww):
bevroeden, pronostikeren, vermoeden, verwachten, voorspellen, vooruitzien, weten
voorzien (ww):
bevredigen, fourneren, outilleren, uitrusten, verschaffen, verstrekken
voorzien (ww):
ontwerpen, organiseren, plannen, regelen, zorgen
voorzien (ww):
bepalen, uittrekken, vaststellen, voorschrijven
voorzien (ww):
begiftigen, bieden

als synoniem van een ander trefwoord:

leveren (ww) :
aanleveren, aanvoeren, afgeven, afleveren, bevoorraden, bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, opleveren, overdragen, overleveren, produceren, schaffen, toeleveren, toevoeren, verschaffen, verstrekken, voorzien
voorspellen (ww) :
orakelen, profeteren, prognosticeren, verwachten, voorbeschouwen, vooruitblikken, voorzeggen, voorzien, waarzeggen, wichelen, zien aankomen
verschaffen (ww) :
bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, gunnen, leveren, opleveren, schaffen, toekennen, verlenen, verstrekken, voorzien
anticiperen (ww) :
verwachten, voorkomen, vooruitkijken, vooruitlopen, vooruitlopen op, vooruitzien, voorzien, vóór zijn
uitrusten (ww) :
begiftigen, bewapenen, equiperen, inrichten, outilleren, provianderen, toerusten, uitreden, voorzien
bevredigen (ww) :
inlossen, nakomen, stillen, tegemoetkomen, tevredenstellen, vergenoegen, vervullen, voorzien
verwachten (ww) :
anticiperen op, incalculeren, vooruitkijken op, vooruitlopen op, vooruitzien op, voorzien
weten (ww) :
bevroeden, doorhebben, snappen, verstaan, voorzien
uittrekken (ww) :
affecteren, bestemmen, reserveren, voorzien
inschatten (ww) :
voorspellen, voorzien, zien aankomen
outilleren (ww) :
toerusten, uitrusten, voorzien
fourneren (ww) :
voorzien
plannen (ww) :
voorzien
faciliteren (bn) :
fourneren, mogelijk maken, ondersteunen, toerusten, verschaffen, voorzien

woordverbanden van ‘voorzien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voorzien
derven, missen, onvoorzien
zie ook:
te voorzien, van commentaar voorzien, voorzien in, voorzien van

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.15.142.

debug info: 0.0034 c