ontwerpen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontwerpen (ww) :
bedenken, beramen, concipiëren, creëren, ontwikkelen, op touw zetten, opstellen, plannen, projecteren, schetsen, smeden, tekenen, uitdenken, uitstippelen, vormen, vormgeven

als synoniem van een ander trefwoord:

vormen (ww) :
aanleggen, boetseren, bouwen, construeren, creëren, formeren, maken, modelleren, ontplooien, ontwerpen, ontwikkelen, oprichten, opstellen, opwerpen, samenstellen, scheppen, smeden, stichten, uitwerken, vormgeven, voortbrengen
bedenken (ww) :
beramen, brouwen, concipiëren, construeren, fantaseren, fingeren, ontdekken, ontwerpen, plannen, smeden, uitbroeden, uitdenken, uitdokteren, uitkienen, uitknobbelen, uitstippelen, uitvinden, verdichten, verzinnen, vinden
plannen (ww) :
bedenken, concipiëren, ontwerpen, ontwikkelen, projecteren, smeden, uitdenken, uitstippelen, verzinnen, vinden
creëren (ww) :
aanmaken, maken, ontwerpen, produceren, scheppen, vervaardigen, verwezenlijken, voortbrengen, vormen
opstellen (ww) :
concipiëren, formeren, ontwerpen, opmaken, opzetten, samenstellen, uitdenken, vervaardigen, vormen
ontwikkelen (ww) :
maken, ontwerpen, plannen, projecteren, uitstippelen, uitwerken, vormen
schetsen (ww) :
ontwerpen, schematiseren, tekenen, traceren, uittekenen
voorzien (ww) :
ontwerpen, organiseren, plannen, regelen, zorgen
uitstippelen (ww) :
aangeven, ontwerpen, plannen, uitzetten
concipiëren (ww) :
ontwerpen, opstellen
vormgeven (ww) :
ontwerpen, vormen
aanleggen (ww) :
ontwerpen
projecteren (ww) :
ontwerpen
tekenen (ww) :
ontwerpen

woordverbanden van ‘ontwerpen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 37:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c