broeden

als woordenboektrefwoord:

broeden:
(broedde, gebroed), door warmte eieren doen uitkomen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

broeden (ww):
peinzen

als synoniem van een ander trefwoord:

nadenken (ww) :
afwegen, beraden, bespiegelen, bezinnen, broeden, denken, doordenken, filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, overpeinzen, overwegen, peinzen, prakkiseren, reflecteren, speculeren, stilstaan, theoretiseren, zich bedenken, zich bezinnen
uitbroeden (ww) :
bedenken, bekokstoven, beramen, broeden, uitdenken
zinnen (ww) :
broeden, denken over

woordverbanden van ‘broeden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
broed

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c