stilstaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nadenken (ww) :
reflecteren, overwegen, denken, mediteren, afwegen, herkauwen, broeden, speculeren, stilstaan, peinzen, filosoferen, bezinnen, beraden, mijmeren, prakkiseren, zich bezinnen, zich bedenken, theoretiseren, bespiegelen, doordenken, overpeinzen
ophouden (ww) :
opgeven, stoppen, eindigen, pauzeren, afhouden, stilstaan, uitscheiden, dichtgaan, een einde nemen, cesseren
mijmeren (ww) :
reflecteren, nadenken, stilstaan, peinzen, bezinnen, beraden, reminisceren, bespiegelen
stoppen (ww) :
halt houden, tot stilstand brengen, tot staan brengen, stilstaan, stilhouden
stagneren (ww) :
achterblijven, vertragen, stilstaan, stremmen
staan (ww) :
stilstaan

woordverbanden van ‘stilstaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

stilstaan
bewegen, doorgaan, hollen, wanen

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0065 c