stilstaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nadenken (ww) :
afwegen, beraden, bespiegelen, bezinnen, broeden, denken, doordenken, filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, overpeinzen, overwegen, peinzen, prakkiseren, reflecteren, speculeren, stilstaan, theoretiseren, zich bedenken, zich bezinnen
ophouden (ww) :
afhouden, cesseren, dichtgaan, een einde nemen, eindigen, opgeven, pauzeren, stilstaan, stoppen, uitscheiden
mijmeren (ww) :
beraden, bespiegelen, bezinnen, nadenken, peinzen, reflecteren, reminisceren, stilstaan
stoppen (ww) :
halt houden, stilhouden, stilstaan, tot staan brengen, tot stilstand brengen
stagneren (ww) :
achterblijven, stilstaan, stremmen, vertragen
staan (ww) :
stilstaan

woordverbanden van ‘stilstaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

stilstaan
bewegen, doorgaan, hollen, wanen

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c