tot stilstand brengen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

stoppen (ww) :
halt houden, stilhouden, stilstaan, tot staan brengen, tot stilstand brengen

woordverbanden van ‘tot stilstand brengen’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c