stilstand

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

rust (zn) :
break, evenwicht, halftime, onderbreking, ontspanning, pauze, pauzering, poos, respijt, stilstand, verpozing, windstilte
stand (zn) :
gesteldheid, halt, houding, ligging, plaats, plaatsing, pose, positie, situatie, staat, stilstand, toestand
status-quo (zn) :
evenwicht, impasse, machtsevenwicht, patstelling, stilstand
stremming (zn) :
belemmering, opstopping, stagnatie, stilstand, vertraging
schorsing (zn) :
respijt, staking, stilstand

woordverbanden van ‘stilstand’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c