rust

als woordenboektrefwoord:

rust:
v. bewegingloosheid; kalmte, vrede.
rust:
v. (-en), planken aan het buitenboord bevestigd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rust (zn) :
gemoedsrust, gerustheid, geruststelling, kalmte, rustigheid, sereniteit, stilheid, stilte, verademing, vrede, vredigheid, zielenrust, zielsrust
rust (zn) :
break, evenwicht, halftime, onderbreking, ontspanning, pauze, pauzering, poos, respijt, stilstand, verpozing, windstilte
rust (zn) :
bedaardheid, beheerstheid, evenwichtigheid, gelijkmoedigheid, harmonie, otium
rust (zn) :
dutje, slaap, slaapje
rust (zn) :
pensioen

als synoniem van een ander trefwoord:

stilte (zn) :
bedaardheid, geluidloosheid, gerustheid, geslotenheid, kalmte, onmededeelzaamheid, rust, sereniteit, stilheid, stilzwijgen, stilzwijgendheid, vrede, vredigheid, zwijgen, zwijgzaamheid
harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
pauze (zn) :
break, onderbreking, pauzering, rust, rustpauze, rustpoos, rustpunt, schaft, stop, tussenpoos
respijt (zn) :
adempauze, onderbreking, oponthoud, opschorting, rust, schorsing, verlet, verwijl
ontspanning (zn) :
dolce far niente, relax, relaxatie, rust, verpozing, verslapping
slaap (zn) :
dutje, maf, middagslaapje, nachtrust, rust, slaapje, vaak
orde (zn) :
discipline, netheid, norm, regelmaat, rust, tucht
break (zn) :
onderbreking, pauze, rust
stop (zn) :
onderbreking, pauze, rust
kalmte (zn) :
rust, sereniteit, stilte
vrije tijd (zn) :
ledigheid, rust, vrijaf
vrede (zn) :
harmonie, kalmte, rust
poos (zn) :
pauze, rust, rusttijd
gemak (zn) :
bedaardheid, rust
bezinning (zn) :
inkeer, rust

woordverbanden van ‘rust’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

rust, stilte

Zonder beweging of geluid.

Rust is de toestand, die intreedt, als een beweging of werking ophoudt; stilte is de toestand na 't ophouden van een heftige, van geluiden vergezeld gaande beweging, of wel: de afwezigheid van elk geluid. Vergelijk: Een welverdiende rust. Een rollend lichaam komt eindelijk tot rust. De stilte na den storm. De stilte des grafs (des doods).

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rust
commotie, herrie, inspanning, kabaal, lawaai, leven, moeite, onrust, paniek, rumoer

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c