rust

als woordenboektrefwoord:

rust:
v. bewegingloosheid; kalmte, vrede.
rust:
v. (-en), planken aan het buitenboord bevestigd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rust (zn):
gemoedsrust, gerustheid, geruststelling, kalmte, rustigheid, sereniteit, stilheid, stilte, verademing, vrede, vredigheid, zielenrust, zielsrust
rust (zn):
break, evenwicht, halftime, onderbreking, ontspanning, pauze, pauzering, poos, respijt, stilstand, verpozing, windstilte
rust (zn):
bedaardheid, beheerstheid, evenwichtigheid, gelijkmoedigheid, harmonie, otium
rust (zn):
dutje, slaap, slaapje
rust (zn):
pensioen

als synoniem van een ander trefwoord:

stilte (zn) :
bedaardheid, geluidloosheid, gerustheid, geslotenheid, kalmte, onmededeelzaamheid, rust, sereniteit, stilheid, stilzwijgen, stilzwijgendheid, vrede, vredigheid, zwijgen, zwijgzaamheid
harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
pauze (zn) :
break, onderbreking, pauzering, rust, rustpauze, rustpoos, rustpunt, schaft, stop, tussenpoos
respijt (zn) :
adempauze, onderbreking, oponthoud, opschorting, rust, schorsing, verlet, verwijl
ontspanning (zn) :
dolce far niente, relax, relaxatie, rust, verpozing, verslapping
slaap (zn) :
dutje, maf, middagslaapje, nachtrust, rust, slaapje, vaak
orde (zn) :
discipline, netheid, norm, regelmaat, rust, tucht
break (zn) :
onderbreking, pauze, rust
stop (zn) :
onderbreking, pauze, rust
kalmte (zn) :
rust, sereniteit, stilte
vrije tijd (zn) :
ledigheid, rust, vrijaf
vrede (zn) :
harmonie, kalmte, rust
poos (zn) :
pauze, rust, rusttijd
gemak (zn) :
bedaardheid, rust
bezinning (zn) :
inkeer, rust

woordverbanden van ‘rust’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
rust, stilte

204. Rust — stilte.

Zonder beweging of geluid.

Rust is de toestand, die intreedt, als een beweging of werking ophoudt; stilte is de toestand na 't ophouden van een heftige, van geluiden vergezeld gaande beweging, of wel: de afwezigheid van elk geluid. Vergelijk: Een welverdiende rust. Een rollend lichaam komt eindelijk tot rust. De stilte na den storm. De stilte des grafs (des doods).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rust
commotie, herrie, inspanning, kabaal, lawaai, leven, moeite, onrust, paniek, rumoer
zie ook:
tot rust komen

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0021 c