zwijgen

als woordenboektrefwoord:

zwijgen:
(gezwegen), niet spreken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zwijgen (ww) :
verzwijgen
zwijgen (zn) :
het zwijgen ertoe doen, stilte, stilzwijgen, stilzwijgendheid, stommetje spelen, verstommen, zwijgzaamheid

als synoniem van een ander trefwoord:

stilte (zn) :
bedaardheid, geluidloosheid, gerustheid, geslotenheid, kalmte, onmededeelzaamheid, rust, sereniteit, stilheid, stilzwijgen, stilzwijgendheid, vrede, vredigheid, zwijgen, zwijgzaamheid

woordverbanden van ‘zwijgen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

zwijgen
kletsen, lullen, praten, spreken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c