verzwijgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verbergen (ww) :
achterhouden, bedekken, bemantelen, geheimhouden, maskeren, ontveinzen, verbloemen, verduiken, verheimelijken, verhelen, verhullen, vermommen, verstoppen, verzwijgen, wegsteken, wegstoppen
achterhouden (ww) :
inhouden, opzijleggen, reserveren, terughouden, vasthouden, verbergen, verzwijgen, weglaten
geheimhouden (ww) :
achterhouden, stilhouden, verbergen, verzwijgen
stilhouden (ww) :
in de doofpot stoppen, uitdoven, verzwijgen
achterhouden (ww) :
geheimhouden, verzwijgen
zwijgen (ww) :
verzwijgen

woordverbanden van ‘verzwijgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

verbergen, verhelen, verzwijgen

Iets bedekt houden voor het oog of oor van een ander. In den zin van niet door woorden openbaren is verzwijgen synoniem. Verbergen is het meer gewone woord, verhelen wordt alleen in deftiger stijl gebruikt. Zie ook bedekken.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verzwijgen
bekendmaken, berichten, meedelen, melden, rapporteren

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c