meedelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

meedelen (ww) :
aankondigen, bekendmaken, berichten, informeren, inlichten, laten weten, mededelen, verwittigen, voorlichten
meedelen (ww) :
bijdragen, deelhebben, deelnemen, meedoen, meewerken, participeren

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
aangeven, aankondigen, aanstippen, afkondigen, annonceren, bekendmaken, berichten, beschrijven, declareren, gewag maken van, gewagen, meedelen, melden, melding maken van, noemen, notificeren, notifiëren, opgeven, opnemen, optekenen, relateren, ter sprake brengen, proclameren, publiceren, rapporteren, reppen over, reppen van, uitspreken, vastleggen, verkondigen, vernoemen, verslaan, zeggen
openbaren (ww) :
aan het licht brengen, afspiegelen, bekendmaken, blootleggen, manifesteren, mededelen, meedelen, onthullen, ontsluieren, ontsluiten, reveleren, ruchtbaar maken, tonen, uitbrengen, uiten, verklaren, verkondigen, veropenbaren, verraden
berichten (ww) :
aankondigen, doen uitkomen, kennis geven van, mededelen, meedelen, melden, op de hoogte brengen van, op de hoogte stellen van, rapporteren, relateren, verslag uitbrengen, verwittigen
mededelen (ww) :
aankondigen, aanzeggen, afkondigen, bekendmaken, berichten, boodschappen, communiceren, meedelen, melden, onderrichten, openbaren, te kennen geven, verkondigen, verwittigen
zeggen (ww) :
aankondigen, beweren, inbrengen, meedelen, opmerken, opzeggen, spreken, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, verwoorden
aankondigen (ww) :
aanzeggen, adverteren, annonceren, bekendmaken, berichten, inluiden, mededelen, meedelen, melden, omroepen, openbaren, presenteren, uitroepen, verwittigen
inlichten (ww) :
briefen, informeren, meedelen, onderrichten, op de hoogte brengen, ophelderen, vertellen, verwittigen, voorlichten
vertellen (ww) :
afdraaien, debiteren, mededelen, meedelen, opdissen, uitbrengen, uitkramen, verhalen, verkopen, verzekeren, zeggen
verwittigen (ww) :
aanzeggen, attenderen, berichten, informeren, inlichten, kennen, kennis geven, mededelen, meedelen, waarschuwen
overbrengen (ww) :
doorgeven, mededelen, meedelen, overbrieven, overleveren, oververtellen, rapporteren
deelnemen (ww) :
delen, meedelen, meedoen, meespelen, meewerken, participeren
schrijven (ww) :
berichten, laten weten, meedelen

woordverbanden van ‘meedelen’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

meedelen
verzwijgen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c