voorlichten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

informeren (ww) :
vertellen, inlichten, voorlichten, in kennis stellen, informatie verschaffen, onderrichten, inseinen, op de hoogte brengen
inlichten (ww) :
vertellen, voorlichten, ophelderen, informeren, verwittigen, meedelen, onderrichten, op de hoogte brengen, briefen
meedelen (ww) :
berichten, aankondigen, inlichten, laten weten, voorlichten, informeren, mededelen, verwittigen, bekendmaken
verhelderen (ww) :
toelichten, uitleggen, verklaren, voorlichten, ophelderen, verduidelijken
onderrichten (ww) :
inlichten, voorlichten, informeren, mededelen, verwittigen, kennisgeven

woordverbanden van ‘voorlichten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 281:

voorlichten, toelichten, inlichten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c