ontwikkelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontwikkelen (ww):
maken, ontwerpen, plannen, projecteren, uitstippelen, uitwerken, vormen
ontwikkelen (ww):
exposeren, ontvouwen, ten toon spreiden, uiteenzetten
ontwikkelen (ww):
beschaven, cultiveren, opleiden
ontwikkelen (ww):
aangroeien, opgroeien, rijpen
ontwikkelen (ww):
ontplooien, regenereren
ontwikkelen (ww):
voortbrengen
ontwikkelen (ww):
programmeren

als synoniem van een ander trefwoord:

vormen (ww) :
aanleggen, boetseren, bouwen, construeren, creëren, formeren, maken, modelleren, ontplooien, ontwerpen, ontwikkelen, oprichten, opstellen, opwerpen, samenstellen, scheppen, smeden, stichten, uitwerken, vormgeven, voortbrengen
groeien (ww) :
aangroeien, aanwassen, grootgroeien, meerderen, omhooggaan, ontwikkelen, opkomen, opschieten, opzwellen, rijpen, schieten, stijgen, toenemen, vermeerderen, wassen, zich uitbreiden
ontwerpen (ww) :
bedenken, beramen, concipiëren, creëren, ontwikkelen, op touw zetten, opstellen, plannen, projecteren, schetsen, smeden, tekenen, uitdenken, uitstippelen, vormen, vormgeven
voortbrengen (ww) :
baren, creëren, genereren, maken, ontwikkelen, opbrengen, opleveren, produceren, scheppen, telen, veroorzaken, verwekken
plannen (ww) :
bedenken, concipiëren, ontwerpen, ontwikkelen, projecteren, smeden, uitdenken, uitstippelen, verzinnen, vinden
ontplooien (ww) :
ontrollen, ontvouwen, ontwikkelen, rijpen, uiteenzetten, uitrollen, uitspreiden, uitzetten, vormen
vormen (ww) :
beschaven, cultiveren, fatsoeneren, ontwikkelen, opleiden, opvoeden, scholen, voorbereiden
opleiden (ww) :
bekwamen, coachen, grootbrengen, onderrichten, ontwikkelen, scholen, vormen
uitwerken (ww) :
detailleren, doorontwikkelen, ontwikkelen, verfijnen
cultiveren (ww) :
beschaven, civiliseren, ontwikkelen, vormen
uitgroeien (ww) :
ontwikkelen, opgroeien

woordverbanden van ‘ontwikkelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
omschrijven, ontwikkelen, ontvouwen, verklaren, verduidelijken, ophelderen, uitleggen, vertolken, vertalen, overzetten

OMSCHRIJVEN, ONTWIKKELEN, ONTVOUWEN, VERKLAREN, VERDUIDELIJKEN, OPHELDEREN, UITLEGGEN, VERTOLKEN, VERTALEN, OVERZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 11.

in hedendaagse spelling:
ophelderen, verklaren, uitleggen, uitpluizen, ontleden, ontvouwen, ontwikkelen, ontwarren, ontknopen, oplossen

OPHELDEREN, VERKLAREN, UITLEGGEN, UITPLUIZEN, ONTLEDEN, ONTVOUWEN, ONTWIKKELEN, ONTWARREN, ONTKNOOPEN, OPLOSSEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 264.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c