wikkelen

als woordenboektrefwoord:

wikkelen:
(gewikkeld), inrollen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wikkelen (ww) :
winden, inpakken, sluiten, omslaan, omhullen, hullen, inwikkelen
wikkelen (ww) :
betrekken
wikkelen (ww) :
leggen

als synoniem van een ander trefwoord:

omhullen (ww) :
verhullen, bedekken, inpakken, wikkelen, omgeven, omsluiten, inkapselen, omwinden, omzwachtelen, hullen, omwikkelen, inzwachtelen, inwikkelen
draaien (ww) :
krullen, slingeren, wielen, winden, dwarrelen, wikkelen, kronkelen, zwieren, vijzen
hullen (ww) :
omkleden, bedekken, verbergen, wikkelen, omhullen, omwikkelen, inhullen
betrekken (ww) :
mengen, vermengen, wikkelen, verwikkelen, involveren, moeien
inpakken (ww) :
verpakken, wikkelen, emballeren, inwikkelen, induffelen
winden (ww) :
rollen, draaien, wikkelen, omwikkelen
rollen (ww) :
oprollen, wikkelen
leggen (ww) :
wikkelen

woordverbanden van ‘wikkelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

betrekken, wikkelen

Iemand in een proces wikkelen, in rechten betrekken. Wikkelen in ziet op de moeilijkheden, die men zijne tegenpartij daardoor berokkent; betrekken op de noodzakelijkheid, waarin deze zich daardoor ziet gebracht, om voor de rechtbank te verschijnen.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c