wikkelen

als woordenboektrefwoord:

wikkelen:
(gewikkeld), inrollen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wikkelen (ww) :
hullen, inpakken, inwikkelen, omhullen, omslaan, sluiten, winden
wikkelen (ww) :
betrekken
wikkelen (ww) :
leggen

als synoniem van een ander trefwoord:

omhullen (ww) :
bedekken, hullen, inkapselen, inpakken, inwikkelen, inzwachtelen, omgeven, omsluiten, omwikkelen, omwinden, omzwachtelen, verhullen, wikkelen
draaien (ww) :
dwarrelen, kronkelen, krullen, slingeren, vijzen, wielen, wikkelen, winden, zwieren
hullen (ww) :
bedekken, inhullen, omhullen, omkleden, omwikkelen, verbergen, wikkelen
betrekken (ww) :
involveren, mengen, moeien, vermengen, verwikkelen, wikkelen
inpakken (ww) :
emballeren, induffelen, inwikkelen, verpakken, wikkelen
winden (ww) :
draaien, omwikkelen, rollen, wikkelen
rollen (ww) :
oprollen, wikkelen
leggen (ww) :
wikkelen

woordverbanden van ‘wikkelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

betrekken, wikkelen

Iemand in een proces wikkelen, in rechten betrekken. Wikkelen in ziet op de moeilijkheden, die men zijne tegenpartij daardoor berokkent; betrekken op de noodzakelijkheid, waarin deze zich daardoor ziet gebracht, om voor de rechtbank te verschijnen.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c