omsluiten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

omhullen (ww) :
bedekken, hullen, inkapselen, inpakken, inwikkelen, inzwachtelen, omgeven, omsluiten, omwikkelen, omwinden, omzwachtelen, verhullen, wikkelen
omvatten (ww) :
insluiten, omarmen, omgeven, omhelzen, omklemmen, omknellen, omsingelen, omsluiten, omspannen, omstrengelen, omvademen
bevatten (ww) :
als inhoud hebben, bedragen, behelzen, hebben, herbergen, inhouden, insluiten, omsluiten, omvatten, tellen, vatten in
omgeven (ww) :
insluiten, omboorden, omgorden, omkleden, omramen, omringen, omsingelen, omsluiten, omvatten
insluiten (ww) :
encadreren, inbedden, inmetselen, omringen, omsingelen, omsluiten, opsluiten
omringen (ww) :
insluiten, omgeven, omgorden, omheinen, omsingelen, omsluiten
omhelzen (ww) :
omsluiten, omstrengelen, omvatten

woordverbanden van ‘omsluiten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afsluiten, afsutten, omheinen, omsluiten

AFSLUITEN, AFSCHUTTEN, OMHEINEN, OMSLUITEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 133.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c