omsingelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

omvatten (ww) :
insluiten, omarmen, omgeven, omhelzen, omklemmen, omknellen, omsingelen, omsluiten, omspannen, omstrengelen, omvademen
omgeven (ww) :
insluiten, omboorden, omgorden, omkleden, omramen, omringen, omsingelen, omsluiten, omvatten
insluiten (ww) :
encadreren, inbedden, inmetselen, omringen, omsingelen, omsluiten, opsluiten
omringen (ww) :
insluiten, omgeven, omgorden, omheinen, omsingelen, omsluiten

woordverbanden van ‘omsingelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zich rondom iemand of iets bevinden, of trachten er een kring omheen te vormen. Insluiten duidt dit het sterkst aan, en geeft te kennen dat de kring gesloten is, zoodat er aan ontkomen niet valt te denken. Omsingelen is langzamerhand geheel omringen, nauw omsluiten. Omgeven, omringen, en soms omsingelen, met een persoonsnaam tot voorwerp, onderstellen altijd, dat de handeling met een bepaald doel geschiedt, hetzij tot betooning van eerbied, hetzij uit belangstelling, nieuwsgierigheid, enz. Een talrijk gevolg van edelen omgaf den Vorst. Zijne vrienden omringden hem. Het gemeen omsingelde den vreemdeling en liet hem geen oogenblik rust. Insluiten, omsingelen en berennen onderstellen een omringen met een vijandelijk oogmerk (met de drie andere woorden is dit niet altijd het geval), en worden meest gebezigd ten opzichte van legers of vestingen, die men belegeren wil. Insluiten en omsingelen worden echter ook van enkele personen gebezigd. Willem van Oostervant was in Zierikzee ingesloten. Bazaine bemerkte dat hij ingesloten was. Berennen, thans in onbruik, was bij onverwachts, snel insluiten, een snellen aanval doen met voetvolk en met ruiterij (rennende aanvallen), zoodat de bezetting den tijd niet had zich op een beleg voor te bereiden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 303:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 10:

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c