blokkeren

als woordenboektrefwoord:

blokkeren:
(geblokkeerd), van de zeezijde insluiten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

blokkeren (ww) :
afsluiten, afzetten, belemmeren, insluiten, stoppen, vastzetten, versperren
blokkeren (ww) :
immobiliseren, tegenhouden, vastzetten, vergrendelen

als synoniem van een ander trefwoord:

belemmeren (ww) :
afremmen, afschermen, afstoppen, beletten, bemoeilijken, blokkeren, dwarsbomen, hinderen, obstrueren, remmen, saboteren, storen, stremmen, stuiten, tegenhouden, tegenstreven, tegenwerken, verhinderen, verlammen, versperren, verstoren, vertragen, impediëren
stoppen (ww) :
afbreken, afhaken, afslaan, besluiten, beëindigen, blokkeren, doen ophouden, eindigen, laten, neerleggen, ophouden, staken, stilleggen, stilzetten, stopzetten, tegenhouden, termineren, uitscheiden, uitzetten
afzetten (ww) :
afbakenen, afbiezen, afgrendelen, afgrenzen, afpalen, afperken, afrasteren, afsluiten, begrenzen, beleggen, blokkeren, demarqueren, omboorden, omheinen, omranden, omzomen, versperren
afsluiten (ww) :
afdammen, afdichten, afgrendelen, afzetten, barricaderen, blokkeren, dichtdoen, dichtdraaien, dichten, op slot doen, sluiten, toedoen, versperren
versperren (ww) :
afsluiten, barricaderen, blokkeren, toesperren, verhakken
afschermen (ww) :
afsluiten, belemmeren, beschermen, beveiligen, blokkeren
tegenhouden (ww) :
belemmeren, beletten, blokkeren, saboteren
insluiten (ww) :
blokkeren, versperren
vastzetten (ww) :
blokkeren

woordverbanden van ‘blokkeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c