laten

als woordenboektrefwoord:

laten:
(liet, gelaten), iets niet veranderen ; achterlaten ; nalaten ; aderlaten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

laten (ww) :
bewaren, opbergen, stoppen, wegbergen, wegleggen
laten (ww) :
dulden, toelaten, toestaan, veroorloven
laten (ww) :
achterlaten, nalaten, overlaten
laten (ww) :
loslaten, opgeven, prijsgeven
laten (ww) :
doen, maken, veroorzaken
laten (ww) :
geven, loslaten, slaken
laten (ww) :
afstaan, overlaten
laten (ww) :
achterlaten

als synoniem van een ander trefwoord:

stoppen (ww) :
afbreken, afhaken, afslaan, besluiten, beëindigen, blokkeren, doen ophouden, eindigen, laten, neerleggen, ophouden, staken, stilleggen, stilzetten, stopzetten, tegenhouden, termineren, uitscheiden, uitzetten
toestaan (ww) :
approberen, autoriseren, dulden, fiatteren, gedogen, goedkeuren, instemmen, inwilligen, laten, permitteren, toelaten, tolereren, velen, vergunnen, veroorloven
toelaten (ww) :
dulden, gedogen, goedkeuren, laten, toestaan, tolereren, verdragen
overlaten (ww) :
achterlaten, laten, laten staan
nalaten (ww) :
achterlaten, laten
doen (ww) :
laten

woordverbanden van ‘laten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

laten
beoefenen, doen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c