laten

als woordenboektrefwoord:

laten:
(liet, gelaten), iets niet veranderen ; achterlaten ; nalaten ; aderlaten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

laten (ww):
bewaren, opbergen, stoppen, wegbergen, wegleggen
laten (ww):
dulden, toelaten, toestaan, veroorloven
laten (ww):
achterlaten, nalaten, overlaten
laten (ww):
loslaten, opgeven, prijsgeven
laten (ww):
doen, maken, veroorzaken
laten (ww):
geven, loslaten, slaken
laten (ww):
afstaan, overlaten
laten (ww):
achterlaten

als synoniem van een ander trefwoord:

stoppen (ww) :
afbreken, afhaken, afslaan, besluiten, beƫindigen, blokkeren, doen ophouden, eindigen, laten, neerleggen, ophouden, staken, stilleggen, stilzetten, stopzetten, tegenhouden, termineren, uitscheiden, uitzetten
toestaan (ww) :
approberen, autoriseren, dulden, fiatteren, gedogen, goedkeuren, instemmen, inwilligen, laten, permitteren, toelaten, tolereren, velen, vergunnen, veroorloven
toelaten (ww) :
dulden, gedogen, goedkeuren, laten, toestaan, tolereren, verdragen
overlaten (ww) :
achterlaten, laten, laten staan
nalaten (ww) :
achterlaten, laten
doen (ww) :
laten

woordverbanden van ‘laten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

laten
beoefenen, doen
zie ook:
achterwege laten, buiten beschouwing laten, de keus laten, de vrije loop laten, doen en laten, eruit laten, in actie laten komen, in de steek laten, laten blijven, laten doorgaan, laten doorschemeren, laten gaan, laten gelden, laten houden, laten lopen, laten merken, laten rondgaan, laten schieten, laten staan, laten vallen, laten varen, laten vloeien, laten weten, laten worden, laten zakken, laten zien, links laten liggen, niet onverschillig laten, onvermeld laten, open laten, te water laten, zich laten smaken, zich laten voorstaan op, zich laten zien, laat

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c