veroorloven

als woordenboektrefwoord:

veroorloven:
(veroorloofd), toestaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

toestaan (ww) :
laten, toelaten, instemmen, goedkeuren, velen, veroorloven, dulden, permitteren, gedogen, tolereren, autoriseren, inwilligen, vergunnen, fiatteren, approberen
gedogen (ww) :
verdragen, toelaten, goedkeuren, toestaan, accepteren, veroorloven, dulden, tolereren
laten (ww) :
toelaten, toestaan, veroorloven, dulden
toelaten (ww) :
veroorloven, permitteren
permitteren (ww) :
veroorloven

woordverbanden van ‘veroorloven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Te kennen geven, dat men zich tegen eene daad niet verzet. Toestaan, veroorloven en vergunnen zeggen niets anders, dan dat men aan het volbrengen van iets geen hinderpalen in den weg stelt. Gij hebt mij in uwe macht, als gij er dus op blijft aandringen, dan zal ik wel genoodzaakt zijn u die vergunning te verleenen. Toestemmen, bewilligen en inwilligen onderstellen eene uitdrukkelijke goedkeuring. (Zie toestemmen). Bij inwilligen is de toestemming meer afgedwongen, bij bewilligen meer vrijwillig. Voor ditmaal zal ik uw verzoek nog eens inwilligen. Mozes bewilligde bij den man te wonen.

gedogen, dulden, toelaten, veroorloven

Zich tegen het een of ander niet verzetten. Toelaten heeft de algemeene beteekenis; gedoogen voegt daar het bijdenkbeeld aan toe, dat men wel de macht heeft om zich tegen iets te verzetten, doch het oogluikend toelaat, of werkeloos aanziet. Dulden is het lijdelijk toelaten van iets onaangenaams dat ons aangedaan wordt. Veroorloven veronderstelt, dat men geheel uit vrijen wil toelaat, wat men in zijne macht had te weigeren of te beletten. Het nadert meer tot de beteekenis van toestaan, vergunnen. Men is genoodzaakt zijne dienstboden veel toe te laten, dat men eigenlijk niet moest gedoogen, laat staan veroorloven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 125:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

veroorloven
bestrijden, ontzeggen, tegengaan, verbieden, weigeren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c