accepteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

accepteren (ww) :
aannemen, aanvaarden, erkennen, inwilligen, omarmen
accepteren (ww) :
dulden, nemen, pikken, slikken, verdragen, vreten

als synoniem van een ander trefwoord:

goedkeuren (ww) :
accepteren, accorderen, akkoord gaan, bekrachtigen, bewilligen, inwilligen, onderschrijven, paraferen, toelaten, valideren
aanvaarden (ww) :
aannemen, accepteren, berusten, erkennen, geloven, nemen, pikken, slikken, vreten, zich schikken in
gedogen (ww) :
accepteren, dulden, goedkeuren, toelaten, toestaan, tolereren, verdragen, veroorloven
erkennen (ww) :
aanvaarden, accepteren, bekennen, inzien, onderkennen, toegeven, uitkomen voor
aanpakken (ww) :
aannemen, aanvaarden, accepteren, op zich nemen
nemen (ww) :
aanpakken, aanvaarden, accepteren, innen, pikken
aannemen (ww) :
aanvaarden, accepteren, goedkeuren, toelaten
velen (ww) :
accepteren, dulden, toestaan
pikken (ww) :
accepteren, nemen
omarmen (ww) :
accepteren

woordverbanden van ‘accepteren’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

accepteren
afwijzen, versmaden

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c