versmaden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) :
afdanken, afkeuren, afpoeieren, afschepen, afslaan, afstemmen, afweren, afwimpelen, buizen, refuteren, schrappen, terugsturen, terugwijzen, versmaden, verwerpen, wegjagen, wegsturen, wegwuiven, weigeren
verwerpen (ww) :
afketsen, afkeuren, afslaan, afstemmen, afwijzen, tenietdoen, versmaden, verstoten, weigeren
minachten (ww) :
geringschatten, kleinachten, misprijzen, neerzien, verachten, versmaden
misprijzen (ww) :
minachten, verachten, versmaden

woordverbanden van ‘versmaden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 338:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 220:

verachten, versmaden, haten

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

versmaden
aannemen, aanvaarden, accepteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c