versmaden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) :
afdanken, afkeuren, afpoeieren, afschepen, afslaan, afstemmen, afweren, afwimpelen, buizen, refuteren, schrappen, terugsturen, terugwijzen, versmaden, verwerpen, wegjagen, wegsturen, wegwuiven, weigeren
verwerpen (ww) :
afketsen, afkeuren, afslaan, afstemmen, afwijzen, tenietdoen, versmaden, verstoten, weigeren
minachten (ww) :
geringschatten, kleinachten, misprijzen, neerzien, verachten, versmaden
misprijzen (ww) :
minachten, verachten, versmaden

woordverbanden van ‘versmaden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bespotten, beschimpen, honen, lasteren, blameren, laken, laag vallen, smalen, smaden, versmaden, verachten

BESPOTTEN, BESCHIMPEN, HONEN, LASTEREN, BLAMEREN, LAKEN, LAAG VALLEN, SMALEN, SMADEN, VERSMADEN, VERACHTEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 338.

in hedendaagse spelling:
verachten, versmaden, haten

VERACHTEN, VERSMADEN, HATEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 220.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

versmaden
aannemen, aanvaarden, accepteren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c