geringschatten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

kleineren (ww) :
vernederen, beledigen, krenken, bagatelliseren, fnuiken, verootmoedigen, omlaaghalen, geringschatten, deemoedigen, humiliëren
minachten (ww) :
verachten, misprijzen, versmaden, neerzien, kleinachten, geringschatten
kleinachten (ww) :
geringschatten

woordverbanden van ‘geringschatten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geringschatten
hoogschatten

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c