verachten

als woordenboektrefwoord:

verachten:
(verachtte, veracht), met minachting aanzien, bejegenen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verachten (ww):
minachten, verfoeien

als synoniem van een ander trefwoord:

minachten (ww) :
geringschatten, kleinachten, misprijzen, neerzien, verachten, versmaden
misprijzen (ww) :
minachten, verachten, versmaden

woordverbanden van ‘verachten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bespotten, beschimpen, honen, lasteren, blameren, laken, laag vallen, smalen, smaden, versmaden, verachten

BESPOTTEN, BESCHIMPEN, HONEN, LASTEREN, BLAMEREN, LAKEN, LAAG VALLEN, SMALEN, SMADEN, VERSMADEN, VERACHTEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 338.

in hedendaagse spelling:
verachten, versmaden, haten

VERACHTEN, VERSMADEN, HATEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 220.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c